Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 15.06.2021.

Intervju pravobraniteljice za HRT – Radio Dubrovnik o izmjenama Kaznenog zakona

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za HRT - Radio Dubrovnik u kojem se usredotočila na prijedlog izmjena Kaznenog zakona s ciljem suzbijanja obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.

Pravobraniteljica je podržala izmjene zakona kojima će se kaznena djela rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji progoniti po službenoj dužnosti, uvesti novo kazneno djelo „osvetničke pornografije“, osnažiti postojeće sigurnosne mjere te snažnije zaštiti djeca i ranjive skupine kroz propisivanje nezastarjevanja kaznenog progona za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, te proširiti izraz bliske osobe iz Kaznenog zakona na bivše i sadašnje intimne partnere kako bi se dodatno zaštitile ranjive skupine.  S tim u vezi istaknula je kako su predložene izmjene iznimno važne te da njihovo predlaganje znači da su prihvaćene sve primjedbe na koje je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukazivala posljednjih godina.

Navela je kako je iznimno važno da se kaznena djela vezana uz rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji pokreću po službenoj dužnosti te da se proširuje krug bliskih osoba na intimne partnere jer višegodišnje statistike, a posebno prošlogodišnji pokazatelji vezani uz pandemiju bolesti COVID-19, govore da se u području obiteljskog i partnerskog nasilja bilježi porast slučajeva, posebice onih kaznene prirode. Uz to je ukazala na višegodišnje podatke u području femicida koji pokazuju da je preko 50% žena ubijeno od strane muškaraca s kojima su bile u intimnim vezama.

Također je naglasila važnost izmjena vezanih uz spolno uznemiravanje nakon što je institucija Pravobraniteljice u samom kreiranju izmjena kaznenog zakona dogovorila i usuglasila s resornim Ministrom pravosuđa i uprave micanje roka zastare od tri mjeseca i produženje na desetak godina, što daje mogućnost žrtvi da se ohrabri, osnaži i progovori o svojim seksualnim traumama.

Konačno, pravobraniteljica je naglasila važnost reguliranja „osvetničke pornografije“ kroz Kazneni zakon budući da je riječ o djelu koje ima sve elemente rodno uvjetovanog nasilja, imajući u vidu posljedice takvog djela na žrtvu.

Snimka intervjua dostupna je na sljedećoj poveznici:

HRT - Radio Dubrovnik, 15.06.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.