Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 09.06.2021.

Izjava pravobraniteljice o prijedlogu Rezolucije EU-a za dodatnom kriminalizacijom rodno uvjetovanog nasilja

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za portal o seksualnoj i reproduktivnoj svjesnosti Reci.hr o prijedlogu Rezolucije EU-a kojom bi rodno uvjetovano nasilje bilo kvalificirano kao posebno težak oblik kriminala prema članku 83. Sporazuma o funkcioniranju EU-a. Pravobraniteljica je pozdravila prijedlog rezolucije, istaknuvši da se već godinama zalaže za takvu mjeru. Istaknula je kako je rodno uvjetovanog nasilja, prema statističkim podacima, sve više i da je samo u 2020. godini nasilje u obitelji poraslo za 39 posto. Također je upozorila da represija i kažnjavanje, bez prevencije i resocijalizacije počinitelja nasilja, neće donijeti željene rezultate u vidu smanjenja broja slučajeva nasilja u obitelji i partnerskog nasilja te nasilja prema ženama. 

Izjava pravobraniteljice objavljena je na sljedećoj poveznici: Reci.hr, 09.06.2021.

Iz medija:

civilnodrustvo.hr, 11.06.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.