Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 02.06.2021.

Rasprava o provedbi Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci logoSveučilište u Rijeci organiziralo je Raspravu o provedbi Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci s međunarodnim sudjelovanjem, a povodom donošenja Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Raspravu je moderirala Sanja Barić (Pravni fakultet u Rijeci), a uvodne riječi su održale rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i koordinatorica projekta SPEAR Liv Baisner Peterson.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić pozdravila je donošenje predmetnog dokumenta, koji je jedan u nizu recentnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci kojom se doprinosi poštivanju i promociji ravnopravnosti spolova u području visokog obrazovanja. Povodom aktualne problematike spolnog uznemiravanja na visokim učilištima, nadležna tijela Sveučilišta u Rijeci žurno su reagirala, slijedom čega je Sveučilište izdalo Smjernice za prevenciju i djelovanje: „Sveučilište u Rijeci - sigurno mjesto, bez spolnog uznemiravanja“.

Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. izrađen je u sklopu Obzor 2020. projekta „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“ (SPEAR –„Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research“), a njegovim donošenjem Sveučilište u Rijeci postaje prvo hrvatsko sveučilište koje donosi strateški dokument te vrste. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala je podršku Planu rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci i u okviru javne rasprave dala prijedlog koji je usvojen. Prijedlog se odnosio na uvrštavanje mjera usmjerenih na položaj studentica i studenata roditelja, kako bi im se osigurao ravnopravan pristup studiju uzimajući u obzir njihovu roditeljsku ulogu, a u skladu s Nacionalnim planom za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021. (NN 2/19).

Iz medija:
"Smjernice protiv uznemiravanja na Sveučilištu u Rijeci" (Jutarnji list, 5.6.2021.)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.