Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 01.06.2021.

Sudjelovanje na okruglom stolu u organizaciji Veleposlanstva Španjolske o Istanbulskoj konvenciji

Plakat okruglog stolaU organizaciji Veleposlanstva Španjolske u Zagrebu i Europskog doma u Zagrebu, održan je  okrugli stol na temu „Istanbulska konvencija-Deset godina prekretnice u borbi protiv rodnog i obiteljskog nasilja“, s ciljem razmjene iskustava Hrvatske i Španjolske u ostvarenju zajedničkih ciljeva iz Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija).

Nakon uvodnih riječi Nj.E. Alonsa Dezcallar de Mazarredoa, veleposlanika Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, te Nataše Owens, predsjednice Europskog doma u Zagrebu, uslijedila je stučna rasprava s osvrtom na postignuća i izazove u implementaciji Istanbulske konvencije, tijekom koje je najveći fokus stavljen na prevenciju nasilja kroz obrazovni sustav.

Ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao panelist na okruglom stolu sudjelovao je Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice, koji je predstavio nadležnosti i aktivnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u kontekstu praćenja i primjene Istanbulske konvencije. Opisao je osnovne trendove u pojavnosti nasilja u obitelji te je ukazao na nedostatak učinkovitog sustava rane prevencije nasilja u obitelji koju treba uspostaviti i promicati kroz obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport i druga područja društvenog života.  Pored toga, istaknuo da hrvatsko zakonodavstvo te politika kažnjavanja još uvijek nisu u cijelosti usklađeni s ciljevima Istanbulske konvencije, s obzirom da zakonodavstvo još uvijek kao bliske osobe ne prepoznaje partnere u emocionalnim vezama koji nemaju zajedničko prebivalište i/ili zajedničku djecu, dok se sudska politika kažnjavanja kreće u donjoj trećini propisanog raspona. Pored navedenog, ukazao je na potrebu uspostavljanja učinkovitog sustava prikupljanja i analize statističkih podataka koji su, osobito u uvjetima epidemije bolesti COVID-19, neophodna podloga za stvaranje ciljanih i učinkovitih politika sprečavanja i suzbijanja nasilja u obitelji.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.