Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 31.05.2021.

Državni zavod za statistiku na preporuku Pravobraniteljice unaprijedio vođenje statističkih podataka po spolu

Žene i muškarci u Hrvatskoj (DZS) logoU svom radu Pravobraniteljica prati statističke trendove vezano uz spolnu zastupljenost na upravljačkim pozicijama u svim područjima javnog života, pa tako i u području obrazovanja. Međutim, podaci o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u obrazovanju do sada se nisu objavljivali sustavno - posljednji takvi podaci objavljeni su u publikaciji „Žene i muškarci u Hrvatskoj 2006.“ (DZS), gdje su bili navedeni podaci o ravnateljima i voditeljima u osnovnim i srednjim školama, te u publikaciji „Žene i muškarci u Hrvatskoj 2009.“ (DZS), gdje su bili navedeni podaci o rektorima sveučilišta, dekanima fakulteta i akademija i pročelnicima sveučilišnih odjela.

Stoga je Pravobraniteljica Državnom zavodu za statistiku dala preporuku da u neku od publikacija koje izdaje na godišnjoj razini počne uvrštavati podatke o čelnim osobama odgojno-obrazovnih ustanova po spolu. Pritom je skrenula pažnju da Europska komisija podatke o zastupljenosti žena na čelu institucija visokog obrazovanja smatra jednim od pokazatelja napretka u promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka. Svoj podnesak također je dostavila Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao tijelu koje takve podatke prikuplja od odgojno-obrazovnih ustanova.

Državi zavod za statistiku usvojio je preporuku Pravobraniteljice i u publikaciju „Žene i muškarci u Hrvatskoj 2020.“ uvrstio podatke o ravnateljima/cama osnovnih i srednjih škola te podatke o čelnim osobama javnih visokih učilišta (rektori/ce, prorektori/ce, dekani/ce i prodekani/ce). Navedenim se unaprjeđuje dostupnost statističkih podataka na temelju kojih se prate trendovi vezano uz hijerarhijsku zastupljenost spolova u području obrazovanja te se nacionalna praksa vođenja statističkih podataka usklađuje s međunarodnom praksom. Publikacije Državnog zavoda za statistiku „Žene i muškarci u Hrvatskoj" dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda (https://www.dzs.hr/).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.