Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 29.05.2021.

Sastanak s Povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, i Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankica Janković, održale su sastanak u Opatiji. Na sastanku je predstavljen novi međunarodni projekt Suradnjom do ravnopravnosti – ljudska prava bliže građanima, u čijoj će provedbi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovati u svojstvu partnerske institucije. Nakon toga uslijedila je rasprava o različitim komponentama suradnje ovih dviju institucija za ravnopravnost: suradnji u području usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, u području primjene Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji („Istanbulska konvencija“) te u području provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti.  


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.