Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 26.05.2021.

Sudjelovanje na online skupu "Kako učiniti institucije, javne politike i zakone rodno senzitivnim?"

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na online skupu Kako učiniti institucije, javne politike i zakone rodno senzitivnim? - Urodnjavanje/gender mainstreaming u BiH i regiji, koji se održao u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Pravobraniteljica se u svom izlaganju osvrnula na uspješne primjere izrade i implementacije rodno osviještenih javnih politika u Republici Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća te na uvjete koji su nužni za integriranje rodne perspektive u rad institucija te izradu i provođenje politika, zakona i drugih propisa. 

Uz pravobraniteljicu su na skupu sudjelovale Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dr.sc. Zorana Antonijević, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost iz Srbije, dok je skupom moderirao Saša Gavrić, stručnjak za rodnu ravnopravnost iz OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR). 

Skup je organiziran povodom promocije resursnog paketa alata, metoda, uputa i info grafika za integriranje rodne perspektive u radu institucija, tijela javih vlasti i organizacija civilnog društva (Gender Toolbox), čiju je izradu pokrenula Zaklada Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.