Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 26.05.2021.

Sudjelovanje na stručnoj konferenciji u Vukovaru o učinkovitosti sustava podrške žrtvama nasilja

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je sudjelovala na međuresornoj stručnoj konferenciji s edukacijom "Učinkovitost sustava podrške žrtvama nasilja – iskustvo iz prakse i preporuke“, koja se održala u prostorijama Velike županijske vijećnice Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru. U konferencijskom dijelu događanja održala je izlaganje o ovlastima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima nasilja u obitelji. 

Uz pravobraniteljicu, predavanja su održale i druge stručnjakinje iz područja prevencije i suzbijanja obiteljskog nasilja. Livija Plančić, predsjednica udruge za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske, dala je uvodnu riječ, doc.dr.sc. Nataša Lucić s Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku izlagala je o pravima žrtava obiteljskog nasilja, Ivana Sučić, voditeljica Sigurne kuće B.a.b.e. u Vukovaru, govorila je o radu Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, Ana Kirin iz Centra za socijalnu skrb Vinkovci izlagala je o postupanju Centra za socijalnu skrb u slučajevima nasilja u obitelji, dok je izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević održala edukaciju stručnjaka/inja u radu sa žrtvama s temom posljedica kriznih situacija na obiteljsku dinamiku.

Edukacija je namijenjena sluzbenim osobama centara za socijalnu skrb, policijskim službenicima/ama, predstavnicima udruga za pomoć žrtvama u sudskim postupcima i obiteljskim centrima, savjetovalistima i udrugama za pomoć žrtvama nasilja u obitelji i dr. 

Konferencija i edukacija dio su aktivnosti koje udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske, u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, provodi u sklopu projekta „Prekriži nasilje“, financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020., s ciljem unaprjeđenja dijaloga između svih dionika sustava podrške žrtvama i stjecanja dodatnih znanja i kompetencija u radu sa žrtvama kao posebno ranjivom skupinom.

dmsvz.hr, 11.06.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.