Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.




JAVNA DOGAĐANJA | 29.05.2021.

Održana konferencija "Prevencijom do kulture nenasilja" pod pokroviteljstvom Pravobraniteljice

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pokroviteljica je međunarodne stručne konferencije "Prevencijom do kulture nenasilja" koja se 28. i 29. svibnja održava u Rijeci u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Svrha konferencije je jačanje kapaciteta stručnjaka za kreiranje i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih od brojnih izazova i rizika u online okruženju.

Programom konferencije nastoji se pružiti informacije o različitim aspektima rizičnog ponašanja djece i mladih u online okruženju, izazovima u kreiranju i provedbi preventivnih programa, važnosti i načinima interdisciplinarnog pristupa u razvoju preventivnih aktivnosti te omogućiti razmjenu ideja, primjera dobre prakse i inovativnih alata i usluga na međunarodnoj razini.

Prvi dan konferencije (28. svibnja 2021.) održao se u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci, uz poštivanje preporučenih epidemioloških mjera. Konferenciju su pozdravnim govorima otvorili ravnatelj NZZJZ PGŽ, prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Tomislav Ramljak, pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel i zamjenik župana PGŽ, Petar Mamula. Potom je uslijedilo uvodno predavanje o trendovima odrastanja djece i mladih u digitalnoj džungli, kojeg je održao Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, te prvi dio predavanja na kojem su izlagale Nevena Vučković Šahović, UNCRC Committee, koja se posebice osvrnula na Opći komentar br. 25 (2021.) o pravima djeteta u vezi s digitalnim okruženjem, Valentina Otmačić iz UNICEF-a, koja je govorila o zaštiti podataka djece i njihovoj upotrebi samo u interesu djeteta, Iva Pejnović Franelić, WHO Hrvatska, koja se osvrnula na utjecaj pandemije u svijetu i Hrvatskoj, kako na individualnoj razini pojedinca tako i na društvenoj razini, dok je Amela Efendić, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS, Centar za sigurni internet u BiH, predstavila praksu u BiH vezano uz spolno zlostavljanje djece preko interneta kao i zakonodavni i pravni okvir.

Osim pozdravne riječi sudionicima konferencije, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je u drugom dijelu predavanja održala izlaganje o rodno uvjetovanom nasilju u online okruženju. Upozorila je na online sadržaje u kojima se nerijetko mogu naći primjeri rodnih stereotipa, seksističkog i nasilničkog izražavanja, govora mržnje prema ženama, nasilja prema ženama i seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja djevojčica, djevojki i žena te na njihovu pogubnost na djecu i mlade. U tom kontekstu je istaknula važnost edukacije djece i mladih o opasnostima u online okruženju i njihovog adekvatnog obrazovanja o ravnopravnosti spolova, za što je najprije potrebno adekvatno educirati učitelje i nastavnike koji bi trebali provoditi takve programe obrazovanja kako bi bili kompetentni obrađivati sve elemente nastavnih sadržaja o spolnoj/rodnoj ravnopravnosti na kvalitetan način. Pravobraniteljica je ukazala na to da odgovornost za izgradnju kulture nenasilja prema ženama, djeci i mladima leži i na kreatorima medijskih sadržaja, istaknuvši Smjernice za senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu koje je u okviru Medijskog kodeksa izradila 2019. godine kao primjer dobre prakse, čiji je pozitivan učinak već vidljiv s obzirom na uočene pozitivne trendove u medijskom izvještavanju o nasilju prema ženama. Konačno se osvrnula i na rastući problem „osvetničke pornografije“ kao elektroničkog oblika rodno uvjetovanog nasilja na koje hrvatski zakonodavni okvir trenutno nema adekvatan odgovor, zbog čega su potrebne izmjene Kaznenog zakona kojim će se regulirati djela seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i njihove elektroničke oblike.

Uz pravobraniteljicu su u drugom dijelu predavanja izlagale Brankica Janković, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, s temom podrške djeci i mladima žrtvama digitalnog nasilja u Srbiji, Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu RH, koja je govorila o izloženosti djece različitim oblicima nasilja u Hrvatskoj, kako u fizičkom tako i u digitalnom okruženju, Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, s izlaganjem o aktivnostima prevencije, zaštite i pomoći djeci i mladima izloženima nasilju te Sanja Barić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koja je predstavila interdisciplinarno istraživanje o ranjivim skupinama i nasilju u vremenu pandemije bolesti COVID-19.

U popodnevnom dijelu konferencije održana su 2 okrugla stola: Interdisciplinarni pristup prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih u online okruženju – gdje smo danas? na kojem su izlagali Ivana Stanić, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije, Mirjana Graovac, KBC Rijeka, Darko Roviš, NZZJZ PGŽ, Dejan Nemčić, OŠ Ive Andrića Zagreb, Lucija Vejmelka, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kristina Krulić Kuzman, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, te Uloga medija u prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih na internetu na kojem su sudjelovali Maja Sever, HRT, Ermina Duraj, HUOJ, Damir Herega, Tajnik Udruge gluhih i nagluhih PGŽ, Lorena Zec, SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, Petra Deranja, vijećnica Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije, Jan Galić, član Dječjeg foruma Društva "Naša djeca" Opatija.

Drugi dan konferencije (29. svibnja 2021. godine) odvijao se isključivo u online formatu. U jutarnjem dijelu programa održalo se 5 predavanja. Lucija Vejmelka sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izlagala je o tome kako društvene mreže mijenjaju naše ponašanje, Martin Mihajlov, Departement of E-business, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Makedonija, govorio je o odrastanju u online okruženju, Laura Lundy, School of Social Sciences, Education and Social Work, UK, predstavila je iskustva i stavove djece s invaliditetom u digitalnom okruženju, Karl Hopwood, Insafe network održao je izlaganje o sigurnosti i zaštiti djece i mladih na internetu u COVID – 19 kontekstu, dok je Barbara Buchegger, Safer Internet Centre Austria govorila o odgajanju djece za digitalnu budućnost. U poslijepodnevnom dijelu programa održala se sekcija s online posterima, nakon čega je uslijedio sajam preventivnih aktivnosti, dok se na kraju održalo predstavljanje inovativnih i korisnih aktivnosti, alata i materijala.

Iz medija:

dijete.hr, 29.05.2021.

tportal, 28.05.2021.

Novi list, 28.05.2021.

Glas Istre, 28.05.2021.

HRT - Radio Rijeka, 28.05.2021.

teklić.hr, 28.05.2021.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.