Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 17.05.2021.

Izjava pravobraniteljice o spolnom uznemiravanju

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Yammat FM u sklopu emisije Radio aktivitet, u kojoj se obrađivala tema spolnog uznemiravanja. Istaknula je trend rasta broja pritužbi za spolno uznemiravanje na godišnjoj razini, koji je kulminirao s inicijativom #nisamtražila u 2021. godini. Naime, broj pritužbi na fakultetima i drugim obrazovnim institucijama značajno je skočio u usporedbi s prošlim godinama pa je u prvoj polovici 2021. zabilježeno oko 60 pritužbi za spolno uznemiravanje nasuprot 20 do 30 takvih pritužbi u prethodnim godinama. Također je naznačila da bez obzira na značajan porast prijava kaznenih djela spolnog uznemiravanja u posljednjih 4 godine, o kojima svjedoče i službeni podaci MUP-a, broj optuženih slučajeva u istom periodu na godišnjoj razini nikada nije bio dvoznamenkast. Što se tiče pravne regulacije ovoga prijestupa, napomenula je da je zaštita od spolnog uznemiravanja riješena kroz više zakona i propisa s ciljem njegovog sankcioniranja u svim područjima života, no da takav zakonodavni okvir ne nudi dovoljnu razinu zaštite. Razlozi tome su višestruki, između ostalog, većina navedenih zakona nije usklađena s Istanbulskom konvencijom. Pravobraniteljica je u tom kontekstu istaknula svoje preporuke za sustavnom edukacijom o spolnom uznemiravanju i svim drugim oblicima spolne diskriminacije te za sveobuhvatnim ujednačavanjem zakonodavnog okvira i njegovom rodnom senzibilizacijom po uzoru na Istanbulsku konvenciju, naglasivši važnost ujednačavanja pravnih definicija i kažnjavanja ovog prijestupa te jasnog i ujednačenog propisivanja obaveza svim poslodavcima za procesuiranjem i kažnjavanjem počinitelja, kao i za zaštitom žrtava. 

Snimka intervjua dostupna je na sljedećoj poveznici:

Yammat FM, Radio Aktivitet, Na poslu sa zlostavljačem, 17.05.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.