Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 14.05.2021.

Održano predavanje na temu spolnog uznemiravanja na osječkom Pravnom fakultetu

Fotografija letka projekta 'Studenti za studente'U organizaciji Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Osijeku, a u okviru projekta „Studenti za studente - Edukativni projekt za suzbijanje seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja”pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović održao je danas studentima/cama osječkog Pravnog fakulteta predavanje pod nazivom: „Praksa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezana uz zaštitu od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja“. Uz pravnog savjetnika Paunovića, predavanje je studentima/cama održala i  docentica dr. sc. Helga Špadina s Katedre radnopravnih i socijalnih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku pod nazivom: „Kako prepoznati i prijaviti seksualno uznemiravanje i druge oblike neželjenog ponašanja na fakultetima“

Spomenuti projekt obuhvaća cikluse predavanja stručnjaka koji svojim iskustvom i znanjem upoznavaju zainteresirane studente/ice sa suvremenim problemom seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja u raznim životnim situacijama, posebice u javnosti, obitelji te na fakultetima.

Pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović u svom izlaganju istaknuo je glavne statističke pokazatelje iz rada na pritužbama Institucije pravobraniteljice, ali i iz pravosuđa, te glavne trendove kada je u pitanju spolno uznemiravanje, a koji se ogledaju u značajnom rastu broju slučajeva pritužbi u posljednjih pet godina na ovaj po spolu diskriminatoran prijestup, i to na svim razinama, s masovnom pojavom prijava na spolno uznemiravanje na obrazovnim institucijama koje je pokrenula inicijativa #nisamtražila u siječnju 2021. Uz kratko predstavljanje pravnog okvira, njegovu neodređenost i konfuznost kada je u pitanju definiranje i kažnjavane ovog prijestupa, kao negativne trendove istaknuo je i značajan nerazmjer između broja prijavljenih slučajeva i broja optuženih i osuđenih počinitelja te sveopću anonimnost prilikom podnošenja pritužbi koja, između ostalog, ukazuje i na loš zakonodavni okvir, odnosno nedostatnu i nesenzibiliziranu institucionalnu i sudsku praksu te posljedično neučinkovitu podršku i zaštitu žrtava, slab progon i blago kažnjavanje počinitelja ovih prijestupa.

Docentica Špadina u svom se izlaganju, između ostalog, fokusirala na najbolje komparativne prakse zaštite od spolnog uznemiravanja na nekim od najrenomiranijih svjetskih sveučilišta i fakulteta.   


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.