Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 15.05.2021.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

S ciljem jačanja svijesti o nužnosti borbe protiv diskriminacije i mržnje prema LGBTIQ osobama, diljem svijeta se dan 17. svibnja obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u okviru svojih ovlasti kontinuirano prati i izvještava o položaju i pravima spolnih i rodnih manjina. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2020. godini zabilježeno je 7 kaznenih djela počinjenih zbog spolne orijentacije, koja su se pretežito odnosila na kaznena djela javnog poticanja na nasilje i mržnju i kaznena djela tjelesne ozljede. Uz to, različite manifestacije netrpeljivosti prema spolnim i rodnim manjinama zabilježene u 2020. godini ukazuju na značajnu prisutnost homofobije, bifobije i transfobije u društvu. 

Nedavno objavljeno istraživanje Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) pod nazivom A long way to go for LGBTI equality pokazuje da diskriminacija spolnih i rodnih manjina i dalje predstavlja izraženi društveni problem. Prema rezultatima istraživanja, 47% ispitanika/ca u Hrvatskoj se gotovo nikad ne izjašnjava otvoreno o svojoj istospolnoj orijentaciji, a u okviru zemalja obuhvaćenih istraživanjem, Hrvatska je zemlja s najvećim postotkom učenika/ca koji/e skrivaju svoju pripadnost spolnim i rodnim manjinama (51%). Hrvatska spada u skupinu nekoliko zemalja u kojima je preko 40% ispitanika/ca navelo da izbjegava određene lokacije zbog straha od nasilja zbog svoje pripadnosti  spolnim i rodnim manjinama. U okviru istraživanja Zagreb Pride-a, provedenom na uzorku od 767 pripadnika/ca spolnih i rodnih manjina, 6 od 10 ispitanika/ca je doživjelo verbalno ili drugo nasilje zbog spolnog opredjeljenja, pri čemu je manje od 10% ispitanika/ca nasilje prijavilo policiji ili drugom  nadležnom tijelu.

U studenom 2020. Europska komisija je predstavila Strategiju za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020.–2025., prvu strategiju na razini Europske unije koja utvrđuje niz ciljanih akcija usmjerenih na zaštitu spolnih i rodnih manjina za razdoblje od 5  godina. Strategija se po svojoj svrsi nastavlja na Popis aktivnosti Komisije za poboljšanje ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Strategija sadrži četiri glavna stupa koja se odnose na suzbijanje diskriminacije LGBTIQ osoba, sigurnost LGBTIQ osoba, izgradnju inkluzivnih društava koja prihvaćaju LGBTIQ osobe te preuzimanje uloge predvođenja borbe za ravnopravnost LGBTIQ osoba širom svijeta. Također, u kontekstu uspostavljanja sigurnosti LGBTIQ osoba, Europska komisija tijekom 2021. namjerava predstaviti inicijativu za proširenje popisa „kaznenih djela u EU” kako bi se popisom obuhvatilo  zločin iz mržnje i govor mržnje u slučajevima kada su usmjereni protiv LGBTIQ osoba. 

S obzirom na značajnu prisutnost homofobije, transfobije i bifobije u našem društvu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u svom Izvješću o radu za 2020. godinu istaknula važnost što skorijeg donošenja Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, jer je stari istekao 2019., a novi još nije donesen, zbog čega je u 2020. godini potpuno izostala sustavna provedba Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2022. 

Datum 17. svibnja kao dan obilježavanja borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije odabran je zbog toga što je na taj datum 1990. godine homoseksualnost uklonjena kao bolest iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). U Hrvatskoj se ovaj dan obilježava od 2011. godine odlukom Hrvatskog sabora kao dio Nacionalne politike ravnopravnosti spolova. Ovogodišnja globalna tema obilježavanja borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije je “Zajedno: Odupiranje, podržavanje, iscjeljenje!” (Together: Resisting, Supporting, Healing!) kojom se želi ukazati na teške posljedice pandemije COVID-19 jer su LGBTIQ osobe u doba pandemije izloženije zlostavljanju i nasilju od strane okoline i obitelji, uz niz drugih poteškoća s kojima se susreću poput pristupa zdravstvenim uslugama, izloženosti govoru mržnje, pristupa programima javne pomoći ili pristupa pravosuđu.

Iz medija:

N1, 17.05.2021.

Nacional, 17.05.2021.

Slobodna Dalmacija, 17.05.2021.

Jutarnji list, 17.05.2021.

N1, 16.05.2021.

Glas Istre, 16.05.2021.

Novi list, 16.05.2021.

tportal, 16.05.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.