Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 12.05.2021.

Održano predavanje o spolnom uznemiravanju na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci

Fotografija kipova izrađenih na AkademijiU organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Akademije primijenjenih umjetnosti, danas je putem on-line platforme održano predavanje na temu: „Praksa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezana uz zaštitu od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja“.Uz pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, Višnju Ljubičić i njenog pravnog savjetnika, Nebojšu Paunovića, izlagala je prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci koja je detaljno predstavila Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci te red. prof. art. Letricija Lenardić, dekanica Akademije, koja je i moderirala cijeli skup.

Pravobraniteljica je u svom uvodnom govoru predstavila najvažnije trendove koje je pokrenula inicijativa #nisamtražila, naglasila je važnost ustrojavanja učinkovitog pravnog okvira koji će omogućiti potpuno suzbijanje spolnog uznemiravanja na fakultetima te učinkovito zaštiti žrtve, a počinitelje izložiti pravednim kaznama. Istaknula je kako je kontinuirana edukacija mladih temelj prevencije. U tom smislu naglasila je kako je institucija Pravobraniteljice pokrenula s jedne strane edukacije i stručnu suradnju s brojnim fakultetima i drugim institucijama, ali i zatražila dostavu svih internih akata, pravilnika i etičkih kodeksa kako bi se isti revidirali te uskladili sa ustavno-pravnim okvirom koji zabranjuje bilo koji oblik spolne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, odnosno svaku pojavu rodno utemeljenog nasilja.

Pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović u svom izlaganju istaknuo je glavne statističke pokazatelje iz rada na pritužbama Pravobraniteljice, ali i iz pravosuđa, te glavne trendove kada je u pitanju spolno uznemiravanje, a koji se ogledaju u značajnom rastu broja slučajeva pritužbi u posljednjih pet godina na ovaj po spolu diskriminatoran prijestup, i to na svim razinama, s masovnom pojavom prijava na spolno uznemiravanje na obrazovnim institucijama koje je pokrenula inicijativa #nisamtražila u siječnju 2021. Uz kratko predstavljanje pravnog okvira, njegovu neodređenost i konfuznost kada je u pitanju definiranje i kažnjavane ovog prijestupa, kao negativne trendove istaknuo je i značajan nerazmjer između broja prijavljenih slučajeva i broja optuženih i osuđenih počinitelja te sveopću anonimnost prilikom podnošenja pritužbi koja, između ostalog, ukazuje i na loš zakonodavni okvir, odnosno nedostatnu i nesenzibiliziranu institucionalnu i sudsku praksu te posljedično neučinkovitu podršku i zaštitu žrtava, slab progon i blago kažnjavanje počinitelja ovih prijestupa.

Pravobraniteljica je na kraju dodatno istaknula glavna iskustva iz rada institucije Pravobraniteljice te preporuke za izmjene relevantnog zakonodavstva i internih propisa, ali i preporuke za unaprjeđenje sustava zaštite žrtava i progona počinitelja te nužnost edukacije i senzibilizacije pravosuđa vezano uz ovu, ali i svaku drugu vrstu rodno utemeljenog nasilja. Zaključno, naglasila je kako se u situacijama kada profesori zlorabe svoju poziciju moći kako bi spolno iskorištavali najčešće studentice, štetno ponašanje nije samo prekršaj ili kazneno djelo, koje svakako treba najstrože kazniti, već i grubo izigravanje povjerenja studenata/ica koji profesore najčešće doživljavaju i kao svoje životne uzore, a koji osim svoje profesorske uloge imaju i značajnu odgojnu ulogu u životima mladih ljudi. Stoga je pravodobna i adekvatna reakcija svih, ali najviše obrazovnih/akademskih institucija na kojima se događaju opisani prijestupi ključna u suzbijanju ovog po spolu diskriminatornog postupanja i slanja društvene poruke o nultoj toleranciji na rodno utemeljeno nasilje u svim njegovim pojavnim oblicima.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.