Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 11.05.2021.

Izjava za portal "Ni Zagorje malo" o ravnopravnosti spolova na lokalnim izborima 2021.

portal Ni Zagorje malo logoPravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjavu za portal "Ni Zagorje malo" o aktualnim lokalnim izborima iz perspektive načela ravnopravnosti spolova. Komentirala je razinu poštivanja izborne kvote sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i pojasnila proceduru i uloge nadležnih tijela u procesuiranju predlagatelja kandidacijskih lista koji ne poštuju kvotu. 

Člankom 35. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17) propisano je da će se političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji, koji prilikom predlaganja lista kandidata/tkinja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. tog Zakona, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 40.000,00 kuna za izbore za članove gradskih vijeća i županijskih skupština, odnosno novčanom kaznom od 20.000,00 kuna za izbore za članove općinskih vijeća. Pokretanje prekršajnih postupaka je u nadležnosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH), a uloga Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je nadzor provedbe Zakona iz pozicije neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Prekršajni postupak vodi se pred mjesno nadležnim prekršajnim sudom, koji odlučuje o primjeni navedene odredbe Zakona, odnosno o visini novčane kazne. U trenutku kada sudska presuda postane pravomoćna (nakon rješavanja eventualne žalbe na prvostupanjsku presudu), okrivljenik je dužan platiti novčanu kaznu u roku koji odredi sud. Ukoliko to ne učini, pokreće se ovrha po sili zakona.

Izjava je objavljena u članku „Lista HDZ-a u Jesenju nema niti jednu ženu, kazna 20.000“,a vijest je prenio portal Zagorje-international.hr u članku "Četiri liste u Zagorju nisu ispoštovale načelo ravnopravnosti spolova – čeka ih kazna od 20, odnosno, 40 tisuća kuna".


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.