Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 12.05.2021.

Sudjelovanje na okruglom stolu u organizaciji Njemačkog veleposlanstva u Hrvatskoj

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na okruglom stolu o rodno uvjetovanom nasilju, kojeg je, u sklopu predsjedavanja Savezne Republike Njemačke Vijećem Europe, organiziralo Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Zagrebu. Pravobraniteljica je u svom izlaganju iznijela zaključke o nacionalnom zakonodavnom okviru, naznačila sve izazove i nedostatke u suzbijanju nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja te istaknula obavezu ustrojavanja učinkovitog preventivnog mehanizma i nužnost sustavne edukacije svih stručnih osoba koje sudjeluju u postupanju u slučajevima rodno uvjetovanog nasilja. Okrugli stol je svojim izlaganjem otvorio Robert Klinke, njemački veleposlanik u Hrvatskoj. Uz pravobraniteljicu su govorile Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave zaklade SOLIDARNA, naznačujući probleme vezane uz rodno uvjetovano nasilje kojima će se svi dionici trebati posvetiti u skoroj budućnosti, Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, koja se usredotočila na utjecaj pandemije COVID-19 na rodno uvjetovano nasilje u Hrvatskoj, dajući perspektivu servisa koji izravno rade sa žrtvama i preporuke za daljnji rad, te Valentina Andrašek, članica Opservatorija Europskog ženskog lobija za nasilje prema ženama, koja je izložila rezultate istraživanja Opservatorija o utjecaju i provedbi Istanbulske konvencije u Europi, uz osvrt na utjecaj pandemije COVID-19. Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su, uz izlagačice, sudjelovali predstavnici Veleposlanstva Kanade, Francuskog veleposlanstva te organizacija civilnog društva.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.