Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NACIONALNI DOKUMENTI | 07.05.2021.

E-savjetovanje o strateškim dokumentima za uključivanje Roma/Romkinja

E-savjetovanja logoUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH objavio je dva strateška dokumenta za uključivanje Roma/Romkinja na portalu e-savjetovanje s ciljem pokretanja javne rasprave.

Radi se o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021.-2022. godinu, a savjetovanje je otvoreno do 24. svibnja 2021. Proces izrade tih dokumenata započeo je u listopadu 2020. osnivanjem radne skupine u koju su bili imenovani predstavnik i predstavnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Kroz sudjelovanje na sastancima radne skupine i očitovanja na radne verzije strateških dokumenata, niz naših prijedloga je usvojen i integriran u tekstove dokumenata koji su sada upućeni u javnu raspravu.

U procesu izrade dokumenata posebno smo se zalagali da se uvrste ciljevi koji se odnose na prevenciju maloljetničkih trudnoća, osvještavanje o rodno utemeljenom nasilju i informiranje o besplatnoj pravnoj pomoći. Također smo ukazali na potrebu vođenja statističkih podataka po spolu. Svi naši prijedlozi usvojeni su i uvršteni u Nacrt prijedloga Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine u okviru ciljeva: „Unaprijediti reproduktivno zdravlje žena“, „Povećati informiranost romske populacije o rodno utemeljenom nasilju“ i „Poticati sudjelovanje Roma, posebno žena i mladih u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i razini EU“. Ostala važna pitanja ravnopravnosti spolova koja se odnose na poticanje obrazovanja i zapošljavanja Romkinja zastupljena su u okviru ciljeva „Povećati učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju“ i „Povećati učinkovit jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju“. Ciljevi se odnose općenito na Rome, ali se pritom redovito napominje da se podaci vode po spolu.

Pravobraniteljica smatra da su Nacrtom prijedloga Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine obuhvaćena sva ključna problemska područja vezano uz pitanja ravnopravnosti spolova te da su izrađeni kvalitetni temelji za unaprjeđenje položaja Romkinja u romskoj zajednici i hrvatskom društvu. U razdoblju do 2027. godine preostaje da se narednim akcijskim planovima dodatno konkretiziraju mjere kojima će se osigurati ostvarivanje zadanih ciljeva. To bi trebalo biti osigurano kroz projekte pod nazivom "Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma" (kodnih naziva JUPI I, JUPI II, JUPI O, JUPI ZA i JUPI ZDRAV).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.