Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 06.05.2021.

Sastanak s Francuskim veleposlanstvom u Hrvatskoj

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova održala je radni sastanak s predstavnicom Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj, Mijom Matković, atašeom za administrativnu i europsku suradnju, vezano uz pripreme za Forum Generation Equality (Forum generacijske ravnopravnosti), koji će se u organizaciji UN-a održati u Parizu pod zajedničkim predsjedanjem Francuske i Meksika. Na taj je način nastavljena suradnja u organizaciji popratnih događanja kojima se obilježava ova međunarodna konferencija.
 
Na sastanku se razgovaralo o suradnji na aktivnostima koje Veleposlanstvo planira organizirati u lipnju u vidu razgovora i okruglih stolova o obiteljskom nasilju, reproduktivnim pravima i zdravlju žena te položaju žena u javnom prostoru. Uz to je predstavnica Veleposlanstva upoznata s nadležnosti Pravobraniteljice i glavnim trendovima u području ravnopravnosti spolova, te su joj ukratko predstavljeni svi EU projekti koje je Pravobraniteljica provela u svojstvu nositeljice.  

U ime Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na sastanku su sudjelovali Mladenka Morović, voditeljica Službe za opće poslove, i Josip Šipić, savjetnik.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.