Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
ANALIZE/ISTRAŽIVANJA | 06.05.2021.

Pravobraniteljica provela znanstveno istraživanje o ravnopravnosti spolova u rukometu mladih

Revija za sociologiju naslovnicaU novom broju časopisa Revija za sociologiju (travanj 2021.) objavljen je izvorni znanstveni članak „Ženski sport nije pravi sport“: negativni stereotipi prema sportašicama i doživljaj rodne neravnopravnosti u rukometu u Hrvatskoj. Autorice su Zrinka Greblo Jurakić (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu), pravobraniteljica Višnja Ljubičić i Lidija Bojić-Ćaćić (Hrvatski rukometni savez). Revija za sociologiju je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja sociologije i drugih društvenih znanosti, a izdaje ga Hrvatsko sociološko društvo.

U okviru rada provedeno je istraživanje na uzorku od 522 rukometaša/ica (289 mladića i 233 djevojaka) u dobi od 14 do 17 godina. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi koliko se često mladi rukometaši i rukometašice susreću s negativnim stereotipima prema sportašicama. Također je ispitano razlikuju li se sportašice koje su u različitom stupnju izložene negativnim stereotipima u doživljaju rodne neravnopravnosti koja se očituje u nejednakim uvjetima treniranja i nejednakom načinu vrednovanja sportskih postignuća mladića i djevojaka koji treniraju u njihovom sportskom klubu. Prema dobivenim rezultatima, s negativnim se stereotipima prema sportašicama i/ili sportu u kojem sudjeluju djevojke susrelo 94,5% mladića i 95,6% djevojaka. Mlade su sportašice češće izložene stavu prema kojem sport nije aktivnost namijenjena djevojkama, odnosno stavu koji podrazumijeva da sport u kojem sudjeluju žene nije atraktivan. Djevojke koje se češće susreću s negativnim stereotipima prema sportašicama statistički značajno češće navode da sportaši i sportašice u njihovom klubu ne treniraju u jednakim uvjetima te da se njihovi sportski uspjesi ne vrednuju na isti način. Dobiveni rezultati upućuju na potrebu za poduzimanjem mjera s ciljem suzbijanja negativnih stereotipa prema sportašicama te omogućavanja jednakih uvjeta treniranja i vrednovanja sportskih rezultata sportaša i sportašica.

Iz medija:
"Ravnopravnost spolova u rukometu mladih – novo istraživanje ukazuje na visoku stopu negativnih stereotipa" (zeneimediji.hr, 8.5.2021.)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.