Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 05.05.2021.

Sastanak sa zamjenikom veleposlanice Kraljevine Švedske

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova održala je sastanak sa zamjenikom veleposlanice Kraljevine Švedske g. Erikom Ehrnerom i savjetnicom u Veleposlanstvu gđ. Mirnom Jurić. 

Za potrebe izvješća o ljudskim pravima, koje Veleposlanstvo Kraljevine Švedske izrađuje svake dvije godine, zamjenik veleposlanice Ehrner se zanimao za stanje u pogledu ravnopravnosti spolova u području zapošljavanja i rada, obrazovanja, sporta i medija te za položaj LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj.

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević je predstavio nadležnost Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te izložio glavne trendove u području ravnopravnosti spolova, s posebnim osvrtom na utjecaj epidemije bolesti COVID-19 na porast obiteljskog nasilja i pad zaposlenosti koji se, prema analizi Pravobraniteljice, znatno više odrazio na žene. Nadalje, ukazao je na osnovne prepreke s kojima se suočavaju pripadnici spolnih i rodnim manjina u Hrvatskoj, kao i na pojavnost zločina iz mržnje počinjene zbog spolnog opredjeljenja. Zaključno, u kontekstu međunarodnih aktivnosti, predstavio je ukratko EU projekte „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava u borbi protiv nasilja prema ženama“ te „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine“, koje je Pravobraniteljica nedavno provela u svojstvu nositeljice.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.