Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama RH | 05.05.2021.

Partnerski sastanak na projektu "Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama RH"

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na radnom sastanku održanom u sklopu međunarodnog projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske - Strengthening and supporting women in the army force and in the peace missions of the Republic of Croatia“. Sastanku su, uz pravobraniteljicu, sudjelovale nositeljica projekta doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, i Anamarija Tkalčec iz partnerske organizacije CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Na sastanku je dogovoren hodogram projektne aktivnosti edukacija kadetkinja, koje će se održati u lipnju. 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova partnerska je institucija u provedbi projekta koji je financiran sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država (State Department), uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj. Projekt je dobiven u sklopu prestižnog natječaja AEIF -2020 (Alumni Engagement Innovation Fund), kojeg raspisuje američka Vlada za alumne diljem svijeta, a nositelji su mu alumni u Republici Hrvatskoj - doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, državna tajnica MUP-a, i doc.dr.sc. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova RH. Uz pravobraniteljicu, partner na projektu je i udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, a provedbu projekta osigurava Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.  

Projekt će utjecati na: 1) provedbu Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325(2000) o ženama, miru i sigurnosti i srodne rezolucije (2019.-2023.) u području prevencije; 2) uvođenje rodne ravnoteže u aktivnosti sigurnosnog i obrambenog sustava te na području zaštite i oporavka nakon sukoba - u promicanju zaštite prava žena i djevojaka - žrtava rodno utemeljenog nasilja u sukobima; 3) podizanje razine osviještenosti, informiranosti te uklanjanje slabosti unutar sustava i jačanje rodne ravnopravnosti, kao i na prevenciju i suzbijanje rodno utemeljenog nasilja i ostalih oblika uznemiravanja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.