Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj | 17.03.2021.

Partnerstvo Pravobraniteljice na novom međunarodnom projektu protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u svojstvu partnerske institucije započela s provedbom novog međunarodnog projekta "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj / Towards prevention and elimination of violence and harassment at workplaces in Croatia", čiji je nositelj Nezavisni cestarski sindikat, dok su pored Pravobraniteljice partneri u projektu i Nezavisni hrvatski sindikati. Projekt se provodi od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2022.

Projekt je sufinanciran iz programa 2014 - 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda u iznosu od 95.999,80 EUR, odnosno u iznosu 87 posto od ukupne vrijednosti projekta (110.533,92 EUR).

Cilj projekta je ojačati kapacitete partnerskih sindikata za sudjelovanje u bipartitnom i tripartitnom socijalnom dijalogu kroz uspostavu novih i unaprjeđenje postojećih struktura radničkog predstavljanja u domeni zaštite na radu i rodne ravnopravnosti te kroz izradu i zagovaranje implementacije standarda na radnim mjestima s ciljem eliminiranja nasilja i uznemiravanja te općeg poboljšanja uvjeta rada.
Projektne aktivnosti sadrže provedbu istraživanja o raširenosti nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima, koje će biti provedeno u suradnji sa zainteresiranim sindikatima udruženima u Nezavisne hrvatske sindikate, izradu prijedloga izmjena zakonodavnog okvira te prijedloga smjernica za kolektivne ugovore, kao i izradu protokola i mjera za prevenciju, nadzor i sankcioniranje nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima. Projekt predviđa programe edukacije radnika i radnica, članova i članica sindikata te predstavnika i predstavnica poslodavaca o temi nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu i mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se ono eliminiralo te pokretanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga s ciljem implementacije predloženih mjera. 

Kroz edukacije i sindikalno organiziranje projekt će doprinijeti stvaranju novih struktura radničkog predstavljanja (npr. odbora žena i povjereništava zaštite na radu ondje gdje takve strukture još ne postoje) te potaknuti razvoj postojećih struktura radničkog predstavljanja. Provedbom kampanje o potrebi stvaranja radne okoline bez nasilja i uznemiravanja te promocijom mjera za suzbijanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu promovirat će se važnost sindikalnog organiziranja kod šire javnosti, a posebice kod žena.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.