Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 29.04.2021.

Pravobraniteljica održala drugo predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu spolnog uznemiravanja

Fotografija s on-line predavanja

U suradnji s udrugama Društvo studenata socijalnog rada (DSSR) i Za Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je edukaciju na temu sprječavanja spolnog uznemiravanja za sve studente Pravnog fakulteta pod nazivom “Ne diraj mi koljena”. Edukacija se održala danas u 18 sati putem on-line platforme, a pratilo ju je preko 150 studenata/ica. 

Edukacija je organizirana na inicijativu samih studentica i studenata svih smjerova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje/i smatraju da je važno spriječiti i zaštititi studentice i studente od bilo kakve vrste nasilja, a posebno od spolnog uznemiravanja i seksualnog zlostavljanja na fakultetu.

Uz pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, Višnju Ljubičić i njenog pravnog savjetnika, Nebojšu Paunovića, izlagali su prof. Ivana Grgurev, povjerenica za zaštitu dostojanstva studenata na Pravnom fakultetu, prof. Zlata Đurđević, predsjednica radne skupine za izradu novog pravilnika o sprječavanju spolnog uznemiravanja na Pravnom fakultetu te mag. psih. Ivana Andrijašević.

Pravobraniteljica je u svom uvodnom govoru naglasila važnost ustrojavanja učinkovitog pravnog okvira koji će omogućiti potpuno suzbijanje spolnog uznemiravanja na fakultetima te učinkovito zaštiti žrtve, a počinitelje izložiti pravednim kaznama. Istaknula je kako je kontinuirana edukacija mladih temelj prevencije. U tom smislu naglasila je kako je institucija Pravobraniteljice pokrenula s jedne strane edukacije i stručnu suradnju s brojnim fakultetima i drugim institucijama, ali i zatražila dostavu svih internih akata, pravilnika i etičkih kodeksa kako bi se isti revidirali te uskladili sa ustavno-pravnim okvirom koji zabranjuje bilo koji oblik spolne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, odnosno svaku pojavu rodno utemeljenog nasilja.

Pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović u svom izlaganju istaknuo je glavne statističke pokazatelje iz rada na pritužbama Pravobraniteljice, ali i iz pravosuđa, te glavne trendove kada je u pitanju spolno uznemiravanje, a koji se ogledaju u značajnom rastu broja slučajeva pritužbi u posljednjih pet godina na ovaj po spolu diskriminatoran prijestup, i to na svim razinama, s masovnom pojavom prijava na spolno uznemiravanje na obrazovnim institucijama koje je pokrenula inicijativa #nisamtražila u siječnju 2021. Uz kratko predstavljanje pravnog okvira, njegovu neodređenost i konfuznost kada je u pitanju definiranje i kažnjavane ovog prijestupa, kao negativne trendove istaknuo je i značajan nerazmjer između broja prijavljenih slučajeva i broja optuženih i osuđenih počinitelja te sveopću anonimnost prilikom podnošenja pritužbi koja, između ostalog, ukazuje i na loš zakonodavni okvir, odnosno nedostatnu i nesenzibiliziranu institucionalnu i sudsku praksu te posljedično neučinkovitu podršku i zaštitu žrtava, slab progon i blago kažnjavanje počinitelja ovih prijestupa.

Magistrica psihologije, Ivana Andrijašević predstavila je ukratko glavne rezultate istraživanja provedenog među studentima o spolnom uznemiravanju, a koji ukazuju da ovaj prijestup i dalje nažalost predstavlja tabu temu među studenticama i studentima. Profesorica Grgurev predstavila je tijek postupaka po prijavama za spolno uznemiravanje na Pravnom fakultetu, kao i slabe točke trenutnog pravnog okvira i prakse u procesuiranju ovog prijestupa, dok je profesorica Zlata Đurđević detaljno predstavila glavne izazove u radu radne skupine koja trenutno radi na unaprjeđenju pravnog okvira ističući kako nedostatak prijava na Pravnom fakultetu zapravo ukazuje na nepostojanje adekvatnog okvira za procesuiranje ovih prijestupa.

Pravobraniteljica je na kraju edukacije dodatno istaknula glavna iskustva iz rada institucije Pravobraniteljice te preporuke za izmjene relevantnog zakonodavstva i internih propisa, ali i preporuke za unaprjeđenje sustava zaštite žrtava i progona počinitelja te nužnost edukacije i senzibilizacije pravosuđa vezano uz ovu, ali i svaku drugu vrstu rodno utemeljenog nasilja. Zaključno, naglasila je kako se u situacijama kada profesori zlorabe svoju poziciju moći kako bi spolno iskorištavali najčešće studentice, štetno ponašanje nije samo prekršaj ili kazneno djelo, koje svakako treba najstrože kazniti, već i grubo izigravanje povjerenja studenata/ica koji profesore najčešće doživljavaju i kao svoje životne uzore, a koji osim svoje profesorske uloge imaju i značajnu odgojnu ulogu u životima mladih ljudi. Stoga je pravodobna i adekvatna reakcija svih, ali najviše obrazovnih/akademskih institucija na kojima se događaju opisani prijestupi ključna u suzbijanju ovog po spolu diskriminatornog postupanja i slanja društvene poruke o nultoj toleranciji na rodno utemeljeno nasilje u svim njegovim pojavnim oblicima. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.