Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OCD | 29.04.2021.

Sudjelovanje na Panel raspravi o menstrualnom siromaštvu i menstruaciji

Menstruakcija logoMeđunarodna udruga studenata medicine Hrvatska (CroMSIC) je u okviru projekta "Menstruakcija" organizirala Panel raspravu o menstrualnom siromaštvu i menstruaciji. Rasprava se održala kombinirano u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i virtualnim putem, a u ulozi jednog od panelista na događaju je (u skladu s njegovim programom) sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić.

U svom izlaganju govorio je o zalaganju Pravobraniteljice za snižavanje poreza na dodanu vrijednost na ženske menstrualne potrepštine u Hrvatskoj. Europski parlament je Rezolucijom o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU (2018/2095(INI)) pozvao države članice da iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom Vijeća EU 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i uvedu oslobođenje od PDV-a za osnovne ženske higijenske proizvode i tako pridonesu većoj dostupnosti tih proizvoda, uzimajući u obzir procjenu da ih svaka deseta djevojčica sebi ne može priuštiti. Prilagodba poreznog zakonodavstva bi na taj način utjecala na smanjenje njihove cijene, što bi bilo od nemjerljive koristi za mlade žene i njihovo reproduktivno zdravlje, prije svega za one djevojke i žene koje imaju poteškoća da si kupnju takvih proizvoda osiguraju jer ona za njih predstavlja svojevrstan nužan luksuz.

Uzimajući u obzir da se cjenovna nepristupačnost ženskih menstrualnih potrepština i njihovo eventualno nekorištenje nužno negativno odražava na reproduktivno zdravlje žena, pogotovo onih najugroženijih skupina iz socijalno depriviranih sredina, Pravobraniteljica je 2019. godine Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu financija uputila preporuku da se prilikom sljedećih izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) odredbe navedene Rezolucije implementiraju u nacionalno zakonodavstvo te da se PDV na osnovne ženske higijenske proizvode ukine ili smanji. Premda je Porezna uprava Ministarstva financija u svom odgovoru Pravobraniteljicu izvijestila da će preporuku razmotriti, do danas se izmjenama poreznog zakonodavstva u tom smislu nije pristupilo. Međutim, Pravobraniteljica očekuje da se ova inicijativa u dogledno vrijeme ipak uvaži, po uzoru na sve veći broj zemalja Europe i Europske unije koje u posljednje vrijeme prilagođavaju svoje porezne sustave u tom smislu.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.