Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 28.04.2021.

Sastanak s ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se s Alenom Tahirijem, ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Na sastanku su se raspravile pojedinosti vezano uz ravnopravnost spolnih i rodnih manjina, odnosno odgovarajuću zastupljenost anti-diskriminacijskih ciljeva i mjera koje se odnose na tu društvenu skupinu u strateškim dokumentima čija izrada je u nadležnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a u svjetlu Strategije Europske komisije za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020.–2025.

U tom smislu su se raspravili detalji vezano uz Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje (koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 8. travnja 2021.), te uz strateške dokumente koji su još u fazi izrade: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. Važno je osigurati da anti-diskriminacijske mjere budu zastupljene u tim dokumentima ukoliko neće biti zastupljene u Nacionalnom planu za ravnopravnost spolova, čija izrada je u nadležnosti Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. Zbog toga je nužno njegovati međuresornu suradnju i kvalitetnu koordinaciju između nadležnih tijela.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.