Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 27.04.2021.

Pravobraniteljica se sastala s ministrom unutarnjih poslova

MUP logoPravobraniteljica je danas održala sastanak s ministrom unutarnjih poslova, Davorom Božinovićem. Sastanak je organiziran s ciljem nastavka i jačanja suradnje u područjima od zajedničkog interesa i rada. Na sastanku je dogovoren nastavak edukacija policijskih službenika vezano uz procesuiranje rodno utemeljenog nasilja te nastavak edukacije vezan uz jačanje načela ravnopravnosti spolova, a koja se odvija u suradnji s Policijskom akademijom. Također, dogovorene su i nove zajedničke edukacije u okviru EU projekata, posebice sudjelovanje Pravobraniteljice u aktivnostima policije u okviru projekta 'Lily', s naglaskom na preventivnim aktivnostima policije kao ključnog instrumenta u borbi protiv rodno utemeljenog i obiteljskog nasilja.

Pravobraniteljica je ministru Božinoviću ukazala na neusklađenost Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza s međunarodnim standardima progona počinitelja i posebice zaštite žrtava obiteljskog i rodno utemeljenog nasilaj. Naime, Pravobraniteljica je istaknula kako je po sadašnjem normativnom rješenju, kod provjera poštivanja izvršenja mjera opreza  zabrane prilaženja žrtvi i/ili udaljenja iz zajedničkog kućanstva i dalje naglasak na provjere koje se vrše isključivo sa žrtvom što žrtve izlaže sekundarnoj viktimizaciji, a počinitelju ne šalje nikakvu poruku da je pod nadzorom. Pravobraniteljica je zatražila da se u sinergiji s Ministarstvom pravosuđa i uprave i Ministarstvom obrane RH, navedeni Pravilnik hitno izmjeni kako bi se sporne odredbe uskladile s međunarodnim standardima progona za kaznena djela rodno utemeljenog i obiteljskog nasilja.

Na sastanku su raspravljene i druge teme vezane uz područje od zajedničkog interesa, kao što je rodno osjetljivi pristup prilikom intervencija policijskih službenika, zatim protokol postupanja vezan uz pokrenute postupke Pravobraniteljice protiv MUP-a na temelju pritužbi građana, pojedini individualni slučajevi femicida i/ili spolnog uznemiravanja među policijskim službenicima i službenicama, rodna ravnopravnost i zastupljenost žena u policiji te ostala otvorena pitanja. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.