Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 26.04.2021.

Održana regionalna konferencija „Sprečavanje i iskorjenjivanje femicida u Srbiji“

KonfeFotografija konferencije održane on-linerenciju su zajednički organizirale tri ženske organizacije iz Srbije: FemPlatz, Ženski istraživački centar za obrazovanje i komunikaciju i Centar za rodna znanja u okviru regionalnog programa EU / UN-a za žene „Ukidanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: provedba normi , Promjena mišljenja“. Konferencija je održana danas putem Zoom platforme.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja o femicidu i pokušajima femicida u Srbiji te je otvorena diskusija o sprečavanju i iskorjenjivanju ovog najekstremnijeg oblika narušavanja ženskih ljudskih prava. Predstavljeno istraživanje bavi se procesuiranim slučajevima femicida (2018.-2019.) i pokušajima femicida u Srbiji (2015.-2019.) u cilju otkrivanja fenomenologije i etiologije femicida i pokušaja femicida. Također, predstavljeni su prijedlozi za protokole za sprečavanje i iskorjenjivanje femicida u Srbiji, kao i model prikupljanja podataka kako bi se uspostavio učinkovit mehanizam za nadgledanje femicida.

Pravni savjetnik Pravobraniteljice, Nebojša Paunović podijelio je sa sudionicima iskustva i specifičnosti Institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj u osnivanju tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka i analizu slučajeva i izvještavanje o slučajevima femicida – Femicide Watch. Istaknuo je kako su se u pet godina rada ovog tijela kao najvažniji čimbenici u praćenju femicida u Republici Hrvatskoj pokazali prvo: uključivanje svih dionika koji prate ili su ovlašteni postupati u slučaju femicida u rad ovog tijela; zatim: analiza individualnih slučajeva, posebice analiza nasilja koje je prethodilo ubojstvima; te konačno: praćenje trendova i izdavanje preporuka zakonodavcu za unaprjeđenje sustava zaštite žrtava i programa prevencije. Pravni savjetnik također je istaknuo kako je Pravobraniteljica zaključila da su kontinuirana edukacija i rana prevencija temelji za uspješnu borbu protiv femicida, dok bi represija i kažnjavanje trebali biti zadnja instanca u borbi protiv rodno utemeljenog nasilja, a ne prva, što je često slučaj u borbi protiv ovog društvenog zla. U svojim kasnijim komentarima i prezentacijama, mnogi su se sudionici osvrtali na Hrvatski model kao dobar primjer učinkovitog načina praćenja i rada na suzbijanju femicida.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.