Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 23.04.2021.

Javno priopćenje povodom otvorenog pisma Akcije protiv primitivizma upućenog Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

Povodom otvorenog pisma Akcije protiv primitivizma upućenog Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova te medijskih napisa kojima se prenosi sadržaj tog pisma, u kojem se odgovor Pravobraniteljice od 20. travnja 2021., na pritužbe glede objave Aleksandra Stankovića na njegovom osobnom profilu društvene mreže Facebook od 24. ožujka 2021., naziva skandaloznim i protivnim zakonu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, ističe da institucija Pravobraniteljice nije nadležna za postupanje u slučaju objava na osobnim profilima na društvenim mrežama te da stoga nema osnova za postupanje jer bi takvo postupanje bilo u suprotnosti s ustavom zajamčenom slobodom mišljenja i izražavanja te bi značilo da institucija Pravobraniteljice preuzima ovlasti cenzora za svaku pojedinu objavu na svim društvenim mrežama.

Međutim, Pravobraniteljica naglašava da su objave na društvenim mrežama u kojima se nalaze stavovi, tvrdnje, vrijednosni sudovi ili drugi sadržaji uvredljivog sadržaja za drugu osobu istovremeno podložne reakciji medija, organizacija civilnog društva i političkih stranaka te podržava sve napore i inicijative usmjerene postizanju uljuđene, konstruktivne i ravnopravne komunikacije. 

Nadalje, Pravobraniteljica napominje da je na svaku dosad zaprimljenu pritužbu vezanu uz objave na društvenim mrežama, nevezano uz sadržaj objave, zauzimala isti stav. Pravobraniteljica naglašava da je prema Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakonu o suzbijanju diskriminacije dužna postupati vezano uz izjave koje se daju u medijima ili u javnosti, te da je u takvim slučajevima do sada uvijek postupala. 

Vezano uz konkretnu pritužbu skupine pritužitelja (Građanska inicijativa Ivo Pilar, Udruga žene u Domovinskom ratu – Zadar, Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovar, Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, Građanska inicijativa Milan Šufflay, gospodin Ivan Penava, saborski zastupnik, gospodin Milan Vrkljan, saborski zastupnik) na objavu novinara HRT-a Aleksandra Stankovića na društvenoj mreži Facebook, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala je dana 20. travnja 2021., sljedeći odgovor (Ev. Broj PRS 05-02/21-13; Ur. broj: 29-21-02): 

„Poštovane/i,

Dana 19. travnja 2021., zaprimili smo Vašu pritužbu na objavu na osobnom profilu gospodina Aleksandra Stankovića na društvenoj mreži Facebook od 24. ožujka 2021., u kojoj se referira na izjave saborske zastupnice Karoline Vidović Krišto o njegovom djelovanju i plaći. U pritužbi, između ostalog, navodite sljedeće citate objave: „Gledajući sebe u ogledalo vidjela je mene, ali kita! To si ti, Vidović Krišto. Priviđam ti se u mokrim snovima.“ „Nudila se ona dok je još bila na hrtu, al sam je odbio.“ Ljubavna“ osveta.“ Na temelju navedenog tražite reakciju Pravobraniteljice.

U odnosu na predmet Vaše pritužbe, ukazujemo Vam da Pravobraniteljica ima obvezu djelovati u skladu sa svojom ulogom određenom Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), kao institucija nadležna za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova te da kao takva nije nadležna za postupanje po prijavama sadržaja koji se objavljuju na osobnim profilima na društvenim mrežama, poput Facebooka, Twittera, Instagrama i sl. Po takvim prijavama Pravobraniteljica može postupati samo u eklatantnim slučajevima očigledne i grube diskriminacije koja ima obilježja kaznenog djela. U tim slučajevima Pravobraniteljica podnosi kaznenu prijavu mjesno nadležnom državnom odvjetništvu. U svim ostalim slučajevima, institucija Pravobraniteljice ne smije preuzimati ulogu cenzora koji pojedinačno opominje svakog korisnika ili korisnicu društvenih mreža za objavljeni sadržaj. Takvo postupanje ne bi bilo u skladu s člankom 38. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) kojim se jamči sloboda mišljenja i izražavanja. Osim toga, odluke Pravobraniteljice i mjere koje izriče imaju određenu pravnu snagu te se one u skladu s čl. 30. Zakona o ravnopravnosti spolova i čl. 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12) mogu koristiti pri pokretanju sudskih tužbi u anti-diskriminacijskim parnicama radi naknade štete te mogu predstavljati snažan argument u korist tužitelja. Zato se diskriminacija ne može utvrditi za svaki uvredljivi sadržaj na Internetu. Pravobraniteljica u takvim slučajevima ne može donositi odluku radi li se o diskriminaciji te ne može izricati mjere predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova (upozorenja, preporuke ili prijedloge).

Naime, iznošenje stavova, tvrdnji, vrijednosnih sudova ili drugih sadržaja na društvenim mrežama, koji nažalost mogu biti uvredljivi za određenu osobu, ne moraju se nužno označiti radnjom koja je zabranjena Zakonom o ravnopravnosti spolova. Međutim, napominjemo da su objave ovakvog tipa istovremeno podložne reakciji medija, organizacija civilnog društva i političkih stranaka. Također, stranka koja smatra da joj je povrijeđeno osobno dostojanstvo ima mogućnost pokretanja sudske parnice radi naknade štete.

Premda poštujemo Vaš osjećaj za uvredljiv izričaj, u ovom slučaju nismo utvrdili postojanje osnova za postupanje iz nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.“


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.