Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OCD | 23.04.2021.

Sudjelovanje na okruglom stolu

U organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca te Policijske uprave požeško-slavonske, 23. travnja 2021. godine održan je okrugli stol pod nazivom „Koliko govor mržnje generira nasilje u obitelji“. U okviru okruglog stola izložena je sudska praksa te iskustva Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pučke pravobraniteljice i organizacija civilnog društva u kontekstu odnosa govora mržnje i nasilja u obitelji.

Nadležnost i praksu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u odnosu na postupanje u slučaju nasilja u obitelji te govora mržnje i zločina iz mržnje izložio je zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević. Pojasnio je da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova redovito prati pojavnost zločina iz mržnje i govora mržnje te postupanje nadležnih tijela u procesuiranja navedenih pojava. Uz izlaganje statističkih podataka o nasilju u obitelji, zamjenik pravobraniteljice je istaknuo da se u praksi dosad nije povezivalo fenomen govora mržnje u kaznenopravnom smislu i nasilje u obitelji, međutim, da retorika mržnje sigurno utječe na generalno širenje nasilja i njegovo toleriranje, te postepenu gradaciju nasilja u obitelji i pojavu transgeneracijskog nasilja. Ukazao je da nasilne i uvredljive verbalne ekspresije predstavljaju oblik psihičkog nasilja u obitelji te da pojedine verbalne konstrukcije mogu imati  izrazito važno značenje koje, u kombinaciji s drugim indikatora, potencijalno predstavljaju prediktor femicida.  Pored navedenog, zamjenik pravobraniteljice je upoznao sudionike s djelovanjem Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje-„Femicide Watch“, koje je Pravobraniteljica osnovala 2017. godine, te izložio primjer femicida iz prakse u kojem je Pravobraniteljica utvrdila da verbalni sadržaj, koji je u vidu prijetnje bio prisutan u okviru predmetnog slučaja nasilja u obitelji kojem je žrtva bila izložena, nije shvaćen dovoljno ozbiljno od strane nadležnih tijela.

Okrugli stol je dio aktivnosti partnerskog programa „Sigurna kuća-podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“, s ciljem unaprjeđivanja socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja kroz poboljšanje usluga psihosocijalne podrške, dežurstva, smještaj, aninimno savjetovanje, prevenciju, jačanje kapaciteta stručnjaka i senzibilizaciju javnosti.

Iz medija:

Kronika požeško-slavonska, 30.04.2021.

bjelovar.info, 25.04.2021.

Požeška stvarnost, 24.04.2021.

stvarnost.hr, 23.04.2021.

Compas, 23.04.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.