Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 20.04.2021.

Sastanak s ministrom Josipom Aladrovićem

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, zajedno s Pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter i Pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević, sudjelovala je na zajedničkom sastanku s ministrom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Josipom Aladrovićem, i njegovim stručnim timom u prostorijama ministarstva. Na sastanku se razgovaralo o pitanjima koja se odnose na područje zaštite od nasilja u obitelji, na diskriminaciju u području roditeljske skrbi te rada i zapošljavanja. Naime sukladno svojim zakonskim ovlastima, Pravobraniteljica postupa po pritužbama građana/ki iz navedenih područja te o postojećem stanju izvještava i Hrvatski sabor u svojim godišnjim izvješćima o radu. Pravobraniteljica je ukratko upoznala ministra s relevantnim pitanjima iz područja njezine nadležnosti kao i s aktivnostima vezanim uz EU projekt "Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine", kojeg podržava i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na sastanku su izmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse kao i predstojeći izazovi te je dogovorena daljnja suradnja. 

Iz medija: 

dijete.hr, 20.04.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.