Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 20.04.2021.

Intervju Pravobraniteljice za HRT - Radio Dubrovnik

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za HRT - Radio Dubrovnik. Govorila je o Izvješću o radu za 2020. godinu, kojeg je predala Hrvatskom saboru, posebice o društvenim problemima vezanim uz ravnopravnost spolova na koje su najviše utjecali pandemija bolesti COVID-19 i razorni potresi u Zagrebu i Petrinji. U tom je kontekstu istaknula značajan porast nasilja u obitelji kaznene prirode, te da su žene i dalje, u velikoj većini žrtve nasilja u obitelji. Također je naglasila izrazito negativan utjecaj pandemije na položaj žena na tržištu rada, povećanje neplaćenog rada žena te osobite poteškoće s usklađivanjem poslovnih i obiteljskih obaveza žena. Uz to je upozorila i na probleme vezane uz reproduktivna prava rodilja i trudnica u smislu otežane dostupnosti ili potpune nedostupnosti pojedinih zdravstvenih usluga ili medicinske prakse koja nije bila u skladu sa suvremenim stručnim standardima, kao i na neujednačenost u postupanju zdravstvenih ustanova. Pravobraniteljica je zaključila da su epidemiološke mjere dovele do osnaživanja pojedinih društvenih problema koji će imati dalekosežne posljedice na postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca, no da pandemija ne smije postati alibi za marginaliziranje pitanja ravnopravnosti.
 
Poseban naglasak intervjua stavljen je na 6 projekata financiranih sredstvima Europske unije ili iz drugih međunarodnih izvora u kojima je Pravobraniteljica u izvještajnoj godini 2020. sudjelovala kao nositeljica ili partnerska/podržavajuća institucija. Pritom su istaknuti glavni zaključci EU projekta „Jednaka  prava  –  jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega  implementacije  akcija  i zakonskih  standarda  rodne  ravnopravnosti  s  ciljem  dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj, u kojem je Pravobraniteljica sudjelovala kao nositeljica i koji je službeno završen krajem veljače 2021., te mjere za suzbijanje razlika u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, koje je Pravobraniteljica u vidu preporuka dala u strateškom dokumentu Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj.

Snimka intervjua dostupna je na sljedećoj poveznici:

HRT - Radio Dubrovnik, 20.04.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.