Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 16.04.2021.

Sastanak s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Zagreb

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, i njezina savjetnica Martina Krnić održale su sastanak s ravnateljicom CZSS-a Zagreb, Tatjanom Štritof i njezinim suradnicama. Na sastanku, održanom na inicijativu Pravobraniteljice, raspravljalo se o izazovima u svakodnevnom radu CZSS-a, a posebice vezano uz područje obiteljskog nasilja i roditeljske skrbi. Naime, Pravobraniteljica u svom radu značajniji broj pritužbi zaprima upravo iz navedenih područja kojima posvećuje pažnju i u svojim godišnjim izvješćima o radu. Kao postojeći izazovi u radu CZSS-a posebice su istaknuta pitanja kapacitiranosti te učestale fluktuacije zaposlenika/ca kao i potreba kontinuiranih edukacija djelatnika/ca iz sustava socijalne skrbi, uključujući i edukacije o pitanjima iz nadležnosti institucije Pravobraniteljice. Dodatno otežavajuće okolnosti su i postojeća epidemiološka situacija, kao i oštećenja prostora CZSS-a nastala uslijed prošlogodišnjih potresa. Dogovorena je daljnja suradnja i razmjena iskustava.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.