Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 15.04.2021.

Održana 8. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na temu spolnog uznemiravanja

Predstavnici Institucije pravobraniteljice sudjelovali su na 8. sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova tijekom koje je raspravljano o poduzetim i budućim koracima vezano uz spolno uznemiravanje na institucijama te o tijeku procesa izrade Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Instituciju pravobraniteljice su na sjednici predstavljali Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice i Nebojša Paunović, njen pravni savjetnik.

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin izvijestila je članice i članove Odbora da je nacrt Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova upućen članovima Radne skupine za njegovu izradu na mišljenje, nakon čega će se dokument revidirati sukladno zaprimljenim mišljenjima, te će se prije javnog savjetovanja ponovno zatražiti mišljenje nadležnih tijela. Istaknula je da je dugotrajnost procesa izrade dokumenta posljedica višestrukih parlamentarnih izbora, promjene metodologije i članova Radne skupine u izradi strateških dokumenata, te da očekuje da se Nacionalni plan za ravnopravnost spolova donese u drugom kvartalu ove godine. 

Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević ukazao je da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ovaj put nije bila u sastavu Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova te da nema nikakvu informaciju o njegovom trenutnom niti budućem sadržaju, te da će stoga svoje prijedloge iznijeti u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  S obzirom da je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova članica u Radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, predložila je da dio mjera s područja ravnopravnosti spolova bude uključen u okvir izrade Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova. Zamjenik pravobraniteljice upozorio je kako je posljedica  formalističkog usklađivanja s novim okvirom strateškog planiranja to da u Republici Hrvatskoj suzbijanje diskriminacije i jačanje načela ravnopravnost spolova već duže razdoblje nisu adekvatno zastupljeni u praksi. Također, ukazao je da istraživanje Agencije EU za temeljna prava pokazuje prisutnost ozbiljne diskriminacije u našem društvu te da je važno pitanje hoće li se predmetnim planom obuhvatiti zaštita i promicanje prava LGBTIQ zajednice, jer nedostatak koordinacije može dovesti do toga  jedna kategorija osoba u riziku od diskriminacije ostane izvan strateškog okvira.

Odbor za ravnopravnost spolova je po okončanju rasprave donio zaključke da se Ured za ravnopravnost spolova potiče da žurno izradi Nacionalni plan za ravnopravnost spolova, zatim da se Odboru za ravnopravnost spolova dostavi nacrt akta prije upućivanja na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te da se dokument uputi Hrvatskom saboru na raspravu.

Nebojša Paunović, pravni savjetnik pravobraniteljice izložio je ukratko na sjednici Odbora cjelokupnu trenutnu situaciju vezanu uz slučajeve spolnog uznemiravanja na fakultetima i ostalim institucijama. Naglasio je kako Pravobraniteljica edukativno i preventivno djeluje već godinama držeći edukacije državnim tijelima, fakultetima i javnim institucijama te da u svojim godišnjim izvješćima opetovano upozorava na neadekvatan zakonodavni okvir i praksu koja je u konačnici i dovela do ovako velikog broja slučajeva koji su u prvim mjesecima 2021. godine 'eruptirali' na brojnim institucijama putem javnih platformi #nisamtražila i #nisi sama. Pravni savjetnik pojasnio je dalje kako Pravobraniteljica surađuje sa svim fakultetima koji su zatražili pomoć glede rješavanja prijava na spolno uznemiravanje. Istaknuo je kako je trenutno u tijeku suradnja s ukupno dvanaest fakulteta, uključujući i ostale javne institucije koje su joj se obratile, a putem koje suradnje Ured pravobraniteljice pomaže svojom stručnom ekspertizom ustrojavanje adekvatnog pravnog okvira za zaštitu žrtava i disciplinsko kažnjavanje počinitelja. No, skrenuo je pozornost članovima Odbora kako cilj ove inicijative nije samo kažnjavanje počinitelja i zaštita žrtava već prvenstveno edukacija, rana prevencija te ustrojavanje učinkovitog pravnog okvira za sve buduće slučajeve. Savjetnik Paunović izložio je kako su uz redovne edukacije koje Pravobraniteljica putem interno potpisanih sporazuma već godinama provodi s MUP-om, MORH-om i Centrom za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave, pokrenute sada i edukacije svih navedenih fakulteta i ostalih institucija, uključujući primjerice HRT-a i HUP-a, a sve s ciljem ranog preventivnog djelovanja i budućeg sprječavanja ove društveno izrazito štetne i rodno-diskriminatorne pojave. Naglasio je kako trenutna količina posla de-facto prerasta trenutne kapacitete ureda Pravobraniteljice od svega 10-tak zaposlenih osoba i bez ijednog terenskog ureda, no da se ipak za sada sve stiže obaviti. Osim kratke prezentacije službenih podataka MUP-a po pitanju progona za kazneno djelo spolnog uznemiravanja, savjetnik je izložio i podatke iz prakse rada Pravobraniteljice koji ukazuju na višegodišnju neučinkovitost zaštite žrtava i progona počinitelja ovog po spolu diskriminatornog postupanja koje skoro u 100 % slučajeva pogađa žene i to najčešće u području rada i zapošljavanja. Savjetnik je ukratko izložio i trenutne probleme Pravobraniteljice u suradnji s HRT-om po ovom pitanju, a koji je unatoč zaprimljenim pritužbama i pokrenutom postupku Pravobraniteljice odbio podijeliti sve podatke o žrtvama s Uredom navodeći kako se u osnovi ne radi o žrtvama spolnog uznemiravanja te da pritužbe formalno nikada nisu ni zaprimljene. S Odborom za ravnopravnost spolova dogovoreno je u konačnici da će se razmijeniti podatke o svim institucijama s kojima surađuje Pravobraniteljica, a kako bi Odbor od istih službeno zatražio statističke podatke o broju pokrenutih disciplinskih postupaka vezanih uz prijave za spolno uznemiravanje, broju počinitelja i žrtava te podatke o ishodima tih postupaka kako bi na taj način i Odbor izvršio dodatan pritisak na institucije da tamo gdje postoje osnove doista i provedu postupke zaštite žrtava i disciplinskog kažnjavanja počinitelja. Predsjednica saborskog Odbora predložila je da sve podatke koje Odbor zaprimi od institucija odmah dostavi i Pravobraniteljici radi nadležnog praćenja ove problematike, a što je prihvaćeno od strane predstavnika Pravobraniteljice. 

Iz medija:

T-portal, 15.04.2021.

Nacional, 15.04.2021.

Slobodna Dalmacija, 15.04.2021.

Glas Istre, 15.04.2021.

prigorski.hr, 15.04.2021.

regionalna.hr, 15.04.2021.


 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.