Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 15.04.2021.

Sastanak s ministricom poljoprivrede mr. sc. Marijom Vučković

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak sa ministricom poljoprivrede, mr. sc. Marijom Vučković. Sastanku su nazočili i državni tajnik Zdravko Tušek, ravnateljica Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, Anita Sever-Koren, voditeljica Službe za financijske instrumente i tehničku pomoć u Upravi za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, Vedrana Mikić te savjetnica Pravobraniteljice, Martina Krnić. 

Na sastanku, koji je održan na inicijativu Pravobraniteljice, raspravljalo se o mišljenju i primjedbama koje je Pravobraniteljica iznijela u postupku javnog savjetovanja na Nacrt strategije poljoprivrede do 2030. godine, a koji je u tijeku. Naime Pravobraniteljica je ukazala na potrebu uvođenja načela ravnopravnosti spolova u Nacrt strategije poljoprivrede koja bi trebala biti rodno osjetljiva i kao takva prepoznavati specifične potrebe žena poljoprivrednica. Pravobraniteljica je ukazala i na potrebu provođenja cjelovitog istraživanja o položaju žena u ruralnim područjima te općenito uključivanja žena u ruralnim područjima u odgovarajuće javne politike, naglašavajući kako se radi o skupini izloženoj riziku višestruke diskriminacije, a na što kontinuirano ukazuje i u svojim godišnjim izvješćima o radu. Na sastanku je dogovorena daljnja suradnja i uključivanje Pravobraniteljice u rad na dokumentima i strategijama iz ovog područja, kao i uvažavanje pojedinih primjedbi i prijedloga koje je Pravobraniteljica iznijela.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.