Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 14.04.2021.

Sudjelovanje u raspravi o pojavnim oblicima pornografije bez pristanka

U organizaciji udruge B.a.b.e., održana je virtualna rasprava na temu zakonskog uređenja pornografije bez pristanka. Rasprava je dio aktivnosti u okviru projekta SURF and SOUND koji je usmjeren prema suzbijanju online nasilja prema ženama.

U okviru izlaganja o pojavnim oblicima pornografije bez pristanka te postojećeg stanja i problema u praksi, zaključeno je da hrvatski kaznenopravni sustav ne sadrži inkriminaciju kojom bi se na odgovarajući način obuhvatile manifestacije širenja spolno eksplicitnih sadržaja drugih osoba bez njihovog pristanka, te da policija takve delikte najčešće podvodi pod kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka. 

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević je u svom obraćanju istaknuo da se radi o djelu koje istovremeno predstavlja i povredu spolnog integriteta i povredu privatnosti, te da je na zakonodavcu da odredi zaštitu kojeg prava preteži. Međutim, ukazao je na stajalište Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da se radi o djelu koje bi potpadalo pod rodno uvjetovano nasilje, a obzirom da na žrtvu ostavlja slične posljedice kao i seksualni delikti, opravdano je opredijeliti se za zasebno normiranje diseminacije spolno eksplicitnog materijala bez pristanka u okviru kaznenih djela protiv spolnih sloboda te predviđanje progona po službenoj dužnosti i strožeg kažnjavanja.

Iz medija:

Reci.hr, 14.04.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.