Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Zakonodavstvo | 12.04.2021.

Djelomično prihvaćene primjedbe na Nacrt prijedloga zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je sudjelovala u postupku javnog savjetovanja na Nacrt prijedloga zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Nacrt) te je iznijela dvije primjedbe. U prvoj primjedbi Pravobraniteljica je ukazala kako se kod određivanja nesposobnosti za privređivanje (čl.22.st.1.toč.1. Nacrta), a time i stjecanja prava na obiteljsku invalidninu (čl.21.st.1.toč.1. Nacrta), određuje različita životna dob za žene (navršenih 40 godina života) i muškarce (navršenih 50 godina života), a radi čega je ukazala na odluku Ustavnog suda RH iz 2007., kojom je Sud utvrdio neustavnost odredaba tada važećeg Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima su muškarci i žene mogli ostvariti pravo na mirovinu pod različitim uvjetima starosne dobi. U navedenoj odluci Ustavni sud RH je ukinuo osporene članke tadašnjeg Zakona o mirovinskom osiguranju zbog njihove nesuglasnosti s člancima 3. i 14. Ustava RH te je došlo do izjednačavanja uvjeta za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja s obzirom na spol (takav je i važeći Zakon o mirovinskom osiguranju). Navedena primjedba je uvažena.
 
Druga primjedba Pravobraniteljice se odnosila na čl.6.st.1. Nacrta prema kojem su životni i neformalni životni partneri izostavljeni iz definicije obitelji te, kao takvi, ne mogu ostvarivati niti prava koja prema tom Zakonu mogu ostvarivati bračni i izvanbračni drug. S tim u vezi, Pravobraniteljica je istaknula kako je svjesna da se Zakon primjenjuje, osim na civilne osobe koje su poginule, umrle ili su nestale u Domovinskom ratu - a koje nisu mogle biti u životnom i neformalnom životnom partnerstvu obzirom na tadašnje važeće zakonodavstvo (Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola donesen je 2014.) – i na civilne invalide iz Domovinskog rata koji su živi i koji stoga mogu sklapati životno i neformalno životno partnerstvo, sukladno važećem Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola. Stoga je Pravobraniteljica ipak na načelnoj razini ukazala na predmetnu problematiku imajući u vidu širi preventivni kontekst, a koji proizlazi iz odredbe čl.6. Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojem je zabranjena diskriminacija temeljem spolne orijentacije. Navedena primjedba Pravobraniteljice nije bila uvažena.
 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.