Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 01.04.2021.

Izjava Pravobraniteljice vezano uz postignuća u području ravnopravnosti spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, osvrnula se u izjavi za magazin Ljepota&zdravlje na rezultate postignute u području ravnopravnosti spolova u proteklom desetljeću. Kao najveće uspjehe po pitanju ostvarivanja ravnopravnosti spolova istaknula je zakonske promjene i unaprjeđivanje zakonodavnog okvira, ponajprije ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Istovremeno je naznačila da je nasilje nad ženama i dalje vrlo prisutno, što svjedoči o tome da je ovaj veliki društveni problem moguće rješavati samo u sinergiji svih društvenih dionika i uz veliku odgovornost te proaktivno djelovanje svih građana. 

Pravobraniteljica je također upozorila na izazove s kojima se i dalje suočavamo u vidu tvrdokornih razlika između muškaraca i žena u različitim aspektima života, čije izvorište ponajprije vidi u patrijarhalnoj podjeli rodnih uloga. Žene su tako i dalje u nepovoljnom položaju na tržištu rada jer se kontinuirano suočavaju s predrasudama poslodavaca vezanim uz njihovu dob i majčinstvo, zbog čega se teže zapošljavaju, teže napreduju i brže izlaze s tržišta rada, pa posljedično sve više zaostaju za muškarcima u plaćama i mirovinama. Također su podzastupljene u zakonodavnim, izvršnim i upravljačkim strukturama, dok se u medijskim i odgojno-obrazovnim sadržajima i dalje promoviraju seksizam i spolni stereotipi nauštrb žena. Konačno, rodna neuravnoteženost uvelike je prisutna u području privatnog života u vidu značajne opterećenosti žena u neplaćenom radu u kućanstvu i skrbi o djeci te drugim ovisnim članovima obitelji. Stoga je pravobraniteljica zaključila da je, uz zakonodavne promjene, potrebno razvijati i društvenu svijest o nužnosti ostvarivanja pune ravnopravnosti muškaraca i žena u svim sferama života. 

Ljepota&zdravlje, 1.4.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.