Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 01.04.2021.

Održan sastanak Koordinacije za azil

U organizaciji Hrvatskog pravnog centra održan je prvi ovogodišnji sastanak Koordinacije za azil, na kojem je sudjelovao pravni savjetnik pravobraniteljice Branko Borota. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju povezanu s bolešću COVID-19, sastanak je održan online, što je omogućilo sudjelovanje većem broju zainteresiranih osoba. Na sastanku su sudjelovali predstavnici/e Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu, MUP-a, državnih institucija i organizacije civilnog društva. Na sastanku su razmijenjene  informacije o različitim aspektima sustava međunarodne zaštite u 2020. godini i prvom kvartalu ove godine te su predstavljeni planovi za ovu godinu. Na sastanku su istaknuti brojni izazovi koje je trebalo u hodu rješavati, a koji su izazvani pandemijom bolesti Covid-19. 

Prihvatilište za tražitelje azila se moralo prilagoditi nastaloj situaciji te je zbog opravdanih medicinskih razloga uvedena karantena pri dolasku tražitelja/ica međunarodne zaštite u trajanju od dva tjedna. Unatoč nepovoljnoj situaciji, broj osoba koje koje su zatražile međunarodnu zaštitu je u porastu. U ovoj godini zaprimljeno je već 333 zahtjeva. Međutim, istaknuto je da veliki broj podnositelja/ica zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite napušta Hrvatsku, a zabilježeno je da i poslije isteka karantene gotovo svi napuštaju Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu. Trend napuštanja i obustave postupka je također u porastu

Uočivši potrebu za boljim povezivanjem pravnika koji su aktivni u području azila i migracija, Hrvatski pravni centar je pokrenuo platformu CALN – Croatian Asylum Lawyers Network. Platforma CALN zamišljena je kao virtualno mjesto dijeljenja i razmjene iskustava i problema iz prakse, pravnih mišljenja o primjeni pojedinih pravnih instituta ali i stručnih, informativnih i instruktivnih materijala korisnih svim stručnim osobama (pravnicima/ama, odvjetnicima/ama i studentima/cama) koji se bave pružanjem pravne pomoći tražiteljima/cama i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom. 

Istaknuta je i činjenica da se kao tražiteljice azila u sve većem broju pojavljuju žene s malom djecom i žene bez pratnje muškaraca. S tim u vezi, sukladno dogovoru iz Grčke, bit će premješteno u Hrvatsku 11 djevojčica/djevojaka kojima će biti odobren azil po skraćenom postupku, a bit će smještene u Centru za pružanje usluga u Lipiku

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kontinuirano prati ukupnu politiku odobravanja međunarodnih zaštita te pitanja integracije stranaca, a posebno u kojoj se situaciji nalaze žene izbjeglice i tražiteljice međunarodne zaštite na području Hrvatske. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.