Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
MEĐUNARODNI DOKUMENTI | 31.03.2021.

State Department objavio Izvještaj o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2020.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država objavila je godišnji Izvještaj o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2020. godinu, koje se u pojedinim dijelovima usredotočuje na položaj žena u Hrvatskoj. U tim se dijelovima izvještaja navodi i rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posebice u područjima nasilja u obitelji i silovanja, spolnog uznemiravanja i zlostavljanja te diskriminacije u području rada i zapošljavanja. Istaknuti su zaključci Pravobraniteljice da nasilje nad ženama i dalje predstavlja problem, bez obzira na nedavne zakonske promjene, da u području spolnog uznemiravanja i zlostavljanja nedostaju učinkovite kazne za počinitelje djela i da je sudska praksa nedovoljno rodno osjetljiva, kao i da su u području rada žene posebno diskriminirane, pogotovo prilikom zapošljavanja, napredovanja na upravljačka i voditeljska radna mjesta, kao i u praksama poslodavaca vezanima uz plaće. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.