Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 31.03.2021.

Sudjelovanje na okruglom stolu Equineta - "Stronger Together: Implementing the EC LGBTIQ Strategy"

U organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) dana 31. ožujka 2021. godine održan je online okrugli stol na temu implementacije Strategije o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020.-2025., kojem je prisustvovala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Uz uvodne riječi Tene Šimonović Einwalter, pučke pravobraniteljice RH i predsjednice Izvršnog odbora Equineta, na primjeru rumunjskog slučaja Coman, izložena je uloga tijela za jednakost u postupcima strateških litigacija, odnosno miješanja u sudske postupke. Uslijedila je rasprava o važnosti političkog konteksta u kojem se promiču prava spolnih i rodnih manjina te mogućnostima međusobne suradnje u procesu implementacije Strategije o ravnopravnosti LGBTIQ osoba. 

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević je u okviru diskusije o političkom kontekstu ukazao da do poteškoća u implementaciji Strategije može dovesti izostanak jasne vizije nadležnih tijela u strukturi izvršne vlasti, što je pretpostavka stvaranja inkluzivnijeg društva.

Raspravu je svojim završnim obraćanjem zaključila europska povjerenica za jednakost Helena Dalli u kojem je, uz zahvalu Equinetu i predstavnicima/ama tijela za jednakost na dosadašnjem radu, istaknula da je njena vizija društvo u kojem spolne i rodne manjine ne trpe strah i diskriminaciju te imaju jednake mogućnosti kao i drugi članovi društva. Naglasila je da je s tom svrhom Europska komisija u studenom 2020. godine usvojila prvu Strategiju o ravnopravnosti LGBTIQ osoba za petogodišnje razdoblje, te da će pri njenoj implementaciji jednu od glavnih uloga imati tijela za jednakost kojima treba osigurati punu neovisnost u skladu s Preporukom Europske komisije 2018/951 o standardima za tijela za jednakost.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.