Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Radnica - Rodna jednakost u svijetu rada | 26.03.2021.

Održan sastanak inicijative Radnica

RadnicaU sklopu međunarodnog projekta „Radnica – rodna jednakost u svijetu rada“, u kojem Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje kao partnerska institucija, održan je online sastanak članica inicijative Radnica kojom se povezuje zainteresirane institucije, organizacije i pojedince/ke s ciljem zagovaranja rodne jednakosti u svijetu rada. 

Na sastanku su se dogovarale aktivnosti inicijative te razmijenile informacije vezane uz područje rada okupljenih članica, a najavljen je i početak rada na analizi zakonodavnog okvira. Sastanku je sudjelovao savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Josip Šipić, koji je obavijestio članice inicijative o prijedlogu Direktive o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama od 4.3.2021. te o podršci Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pozivu za ratifikaciju Konvencije 190. Međunarodne organizacije rada o sprječavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada iz 2019., kojeg su Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata uputili Vladi Republike Hrvatske.

Nositelj projekta je Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), a uz Pravobraniteljicu kao partneri sudjeluju marketinška agencija Señor iz Zagreba i najstarija islandska organizacija za ženska prava IWRA – Icelnadic Women's Rights Association. Projekt se provodi od 1.1.2021. do 28.02.2023. s ciljem rješavanja nejednakog i diskriminatornog položaja žena u svijetu rada, uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.