Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 24.03.2021.

Prezentacija komparativne Socijalne slike Grada Zagreba za 2019. i 2020.

Logo Grad ZagrebU organizaciji Grada Zagreba održana je virtualna prezentacija komparativne Socijalne slike Grada Zagreba za 2019. i 2020. godinu pod nazivom „Izazovi nošenja sa socijalnim učinkom COVID-19 krize i potresa u Gradu Zagrebu“. Navedenu komparativnu Socijalnu sliku izradio je Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Zagreba i CERANEO - Centrom za razvoj neprofitnih organizacija, a u cilju praćenja socijalnih indikatora i pokazatelja kvalitete života. Nakon uvodnog obraćanja dr. sc. Jelene Pavičić Vukičević, zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, komparativnu Socijalnu sliku predstavila je Iva Mrdež Bajs (CERANEO).

Prezentaciju je pratila savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je u raspravi pohvalila komparativnu Socijalnu sliku, a posebice njezin dio koji se odnosi na kućanstvo i obitelj, čiji su jedan od prioriteta i žrtve obiteljskog nasilja tijekom epidemije i potresa. S tim u vezi, savjetnica je iznijela relevantne statističke podatke MUP-a koji ukazuju na značajniji porast broja kaznenih djela nasilja u obitelji i među bliskim osobama u 2020. (za 28,8%), a radi čega je od izuzetne važnosti nastaviti sa provođenjem svih adekvatnih mjera u cilju zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Savjetnica je istaknula Grad Zagreb kao primjer dobre prakse vezano uz financiranje skloništa za žrtve obiteljskog nasilja (naviše izdvojenih sredstava u odnosu na druge JL(R)S, kao i veći broj skloništa koja se financiraju). Pored navedenog, Grad Zagreb ima i svoju Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022., a koja sadrži i mjere usmjerene na zbrinjavanje i potporu žrtvama nasilja u obitelji.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.