Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 23.03.2021.

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o vršnjačkom i rodno uvjetovanom nasilju

Logo Hrabri telefonU organizaciji Hrabrog telefona, a u okviru Childhub projekta, provedeno je tijekom 2020. regionalno istraživanje u Hrvatskoj, a koje je bilo provedeno i u Albaniji, BiH, Bugarskoj, Kosovu, Moldaviji, Rumunjskoj i Srbiji. Istraživanje je provedeno znanstvenom metodom fokus grupa s mladima i odraslima. Metodologija istraživanja je bila visoko participativna  i istraživala je oblike nasilja koje djeca doživljavaju u školama i oko njih, njegovu rasprostranjenost, ali i koje socijalne norme utječu na to. Na konferenciji su brojni izlagači/ice  iznijeli/e rezultate provedenog istraživanja u svojim zemljama pri čemu se ukazalo i na utjecaj epidemije COVID-19 na položaj djece.

Pored vršnjačkog nasilja, ukazalo se i na pitanje rodno uvjetovanih oblika nasilja, rodnih stereotipa u ponašanju djece i nametanju rodnih uloga, kao i na pitanje seksualnog nasilja nad djecom. Kao značaj problem istaknuto je i pitanje povjerenja same djece u sustav koji bi im trebao pružiti pomoć. Rezultati istraživanja (posebice na Kosovu) pokazali su i kako su djevojčice više izložene nasilju od dječaka, posebice seksualnom nasilju, te kako u školama nema dovoljno osoba od povjerenja koje bi se bavile nasiljem nad djecom na svakodnevnoj bazi.

Podršku konferenciji dala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova čiji savjetnici Martina Krnić i Branko Borota su pratili konferenciju virtualnim putem te su ukazali na problematiku spolnog uznemiravanja između učenika u školama, postojanje protokola koji se odnose na postupanje u takvim slučajevima, te na osviještenost same djece o oblicima rodno uvjetovanog nasilja i obvezi njegovog prijavljivanja, kao i o spolnim stereotipima, posebice u obrazovnom sustavu.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.