Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.




JAVNA PRIOPĆENJA | 19.03.2021.

Priopćenje Pravobraniteljice povodom Dana očeva - 19. ožujka

Logo pravobraniteljicePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, čestita svim očevima 19. ožujak – Dan očeva. Republika Hrvatska obilježava ovaj datum kao Dan očeva vezano za dan Sv. Josipa. Na isti datum Dan očeva obilježavaju i Portugal, Španjolska, Italija, Lichtenstein. U Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Danskoj, Dan očeva obilježava se drugu nedjelju u studenom, a u 52 zemlje svijeta treće nedjelje u lipnju. Prvi je Dan očeva održan 1909. u SAD-u nakon velike rudarske katastrofe u Cherry rudniku u Illinoisu u kojoj je poginulo više od 250 očeva.

Pravobraniteljica se kontinuirano zalaže za ravnopravno sudjelovanje očeva u odgoju i skrbi za djecu od najranije dobi i donošenje mjera kojima bi se osiguralo da očevi imaju pravo na očev dopust u trajanju od najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta. Sve je više zemalja koje uvode pravo na očev dopust i koje su na vrijeme prepoznale važnost reformiranja sustava roditeljskih dopusta s ciljem uključivanja očeva u ranu brigu o djetetu, a time na neki način i na ravnopravniju podjelu kućanskih poslova i skrbi o djetetu. Najduži očev dopust ima Finska, od čak 9  tjedana, uz naknadu od 70% pune plaće, u Portugalu otac može biti kod kuće 5 tjedana uz naknadu od 100% iznosa svoje plaće, a najveći broj država (Francuska, Irska, Danska, Poljska i Belgija) imaju propisan očev dopust u trajanju od dva tjedna, uz naknadu u visini 90-100% plaće. U Češkoj je od veljače 2018. na snagu stupio novi dopust za očeve. Očev dopust uključuje sedam dana dopusta s naknadom do 70% njihove plaće kako bi se očeve ohrabrilo na što ranije uključivanje u brigu o maloj djeci.

Uvođenjem prava na očev dopust trebalo bi se pridonijeti rješavanju problema nejednakih mogućnosti žena i muškarca u pogledu korištenja dopusta u vrijeme rođenja djeteta.

 S tim u vezi Pravobraniteljica se također zalaže za usklađivanje poslovnog i privatnog života koje uključuje ravnopravno korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta od strane očeva.

U zemljama EU-a postoje velike razlike u uređenosti prava na korištenje roditeljskog dopusta, i to s obzirom na: duljinu trajanja dopusta, visinu naknade, fleksibilne mogućnosti korištenja prava na dopust, te je li definiran kao individualno ili obiteljsko pravo. U Hrvatskoj je rodiljni dopust duži nego u drugim zemljama EU-a, a određuje se kao pravo zaposlene i samozaposlene majke te uključuje, osim obveznog, i dodatni rodiljni dopust koji majka može prenijeti na oca djeteta u cijelosti ili u vremenski ograničenom roku.

Što se tiče korištenja rodiljnog dopusta od strane muškaraca (očeva), nalazimo u 2020. zanemariv porast korisnika rodiljnog dopusta od strane muškaraca - rodiljni dopust je koristilo 5 muškarca više nego u 2019., što je porast s 184 na 189 korisnika, ali što se nije odrazilo na postotak koji je ostao isti i iznosi oko 0,26%. U 2020., dodatni rodiljni dopust je koristilo 170 muškaraca ili 0,49%.

Što se tiče korištenja roditeljskog dopusta od strane muškaraca, u 2020. došlo je do znatnijeg i neočekivanog pada broja korisnika, i to čak za 48,52% u odnosu na 2019., odnosno s 4.202 korisnika ili s 8,71% (2019.) na 2.039 korisnika ili 4,29% (2020.). Takav pad posebno čudi imajući u vidu što je od 1.4.2020. porastao iznos naknade plaće za korištenje prava na roditeljski dopust i iznosi 5.654,20 HRK.     

Što se tiče statističkih pokazatelja o muškim korisnicima rodiljnih i roditeljskih dopusta i naknada, u 2020. bilo ih je ukupno 8.135 ili 4,74%, nastavlja se blagi porast (2019. (bilo ih je 5.770 ili 3,42%, a 2018. bilo ih je 4.907 ili 2,95%).

Na temelju prezentiranog može se zaključiti da svi statistički pokazatelji o muškim korisnicima rodiljnih i roditeljskih dopusta i naknada upućuju na blagi i neznatni porast broja muških korisnika, osim korisnika roditeljskog dopusta, u odnosu na žene. Statistički pokazatelji i dalje potvrđuju situaciju da je Republika Hrvatska među državama članicama Europske unije u kojoj muškarci (očevi) najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore.

Po već uvriježenom mišljenju, očevima nedostaje podrška u korištenju roditeljskog i drugih dopusta povezanih s rođenjem djeteta, odsustvo podrške majki-partnerica te društva, odnosno šire okoline, ali tu je i strah od posljedica na radnom mjestu. Dakle, izostaje podrška i od poslodavaca i od radnih kolega/ica. Sve to demotivira očeve u korištenju dopusta. S tim u vezi, Pravobraniteljica je mišljenja da je potrebno djelovati u smjeru kulturološke promjene u poslovnim sredinama u cilju uklanjanja stereotipa koji muškarce odvraćaju od korištenja roditeljskog dopusta. Pozitivan primjer je tvrtka IKEA Hrvatska koja je za svoje djelatnika omogućila očev dopust u trajanju od mjesec dana uz punu plaću.

Pravobraniteljica je i tijekom protekle godine postupala po pritužbama iz područja roditeljske skrbi koje su znatnom broju slučajeva (48,44%) podnosili očevi/muškarci, a koji su se učestalo prituživali na poteškoće oko ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom s kojim ne stanuju, smatrajući da nadležni centri za socijalnu skrb nisu poduzimali sve potrebne mjere u cilju omogućavanja ravnopravnog roditeljstva. U pojedinim pritužbama očevi su iznosili sumnju i na spolne stereotipe stručnih djelatnika/ica centara za socijalnu skrb, a posebice vezano uz stereotipe prema kojima se majke automatski smatraju roditeljem koji je pogodniji za skrbi i brigu o djeci.

Pravobraniteljica se također kao podržavajuća institucija uključila u EU projekt „Parents@Work: changing preceptions! - Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“, čiji je nositelj L&R Sozialforschung (L&R institut za društvena istraživanja) iz Austrije, dok su partnerske organizacije Pravobraniteljica za jednakost (Ombudsperson for Equal Treatment) iz Austrije i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI iz Hrvatske. Rezultati dosadašnjih projektnih aktivnosti pokazali su  potrebnim stimulirati očeve na korištenje prava na rodiljni i roditeljski dopust te bi, u tom smislu, bilo potrebno pokrenuti proces zakonskih izmjena, što se i očekuje u kontekstu transponiranja Direktive (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, uz kreiranje politika koje će doprinijeti ravnopravnom angažiranju očeva u roditeljstvu te osigurati međuresorski pristup u promoviranju teme i  rješavanju pitanja angažiranog očinstva.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.