Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 18.03.2021.

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Radnopravnost 2021. - Radno okruženje ponosno na raznolikost“

Konferencija Radnopravnost 2021. logoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je uvodno izlaganje na online međunarodnoj konferenciji „Radnopravnost 2021. – Radno okruženje ponosno na raznolikost“, koja se održava 18. i 19. ožujka 2021. Konferencija je dio aktivnosti projekta ‘Radnopravnost svima!’ kojeg provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zaklada Solidarna i Stichting Tûmba iz Nizozemske, a financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pravobraniteljica je u svom govoru istaknula istraživanje Agencije EU za temeljna prava te Paylab-ovo istraživanje o raznolikosti na poslu, u kojima se pokazalo da se 17% ispitanika/ca u Hrvatskoj susrelo s diskriminacijom u radnom okruženju na temelju spolne orijentacije te kako se radnici/e u Hrvatskoj na poslu najrjeđe susreću s pripadnicima/ama LGBTIQ zajednice. Također je napomenula da, kao tijelo za jednakost i neovisna institucija, osobitu pažnju pridaje pitanju ravnopravnosti spolnih i rodnih manjina u svim aspektima društvenog života, te sukladno ovlastima iz Zakona o ravnopravnosti spolova, ispituje pritužbe na diskriminaciju po osnovi spolne orijentacije. Iskustva iz takvih ispitnih postupaka u radnom okruženju ukazuju na nedostatak proaktivnog pristupa poslodavaca u postupcima za zaštitu dostojanstva radnika/ca u cilju rasvjetljavanja događaja, sprječavanja daljnjeg uznemiravanja i sankcioniranja počinitelja diskriminacije na osnovu spolne orijentacije. Pravobraniteljica je ukazala na važnost uloge poslodavca u zaštiti dostojanstva radnika/ce jer upravo poslodavac ima na dispoziciji zakonske mehanizme kojima može utvrditi je li došlo do povrede dostojanstva u radnom okruženju te pružiti odgovarajuću zaštitu. Istaknula je i ključnu ulogu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao tijela za jednakost koje poslodavcima ukazuje na propuste u provođenju postupka zaštite radnika/ca u slučajevima diskriminacije na temelju spolne orijentacije te ih navodi na poduzimanje niza mjera u cilju prevencije diskriminacije, ali i promocije raznolikosti u vlastitom okruženju. Konačno, naglasila je kako kontinuirano izdaje preporuke o nužnosti promicanja tolerancije prema spolnim i rodnim manjinama u svim područjima društvenog života, uključujući i poduzetničku kulturu koja promiče raznolikost, kao i o neophodnosti implementacije edukativnih sadržaja u odgojno-obrazovni sustav vezano uz spolnu orijentaciju i rodni identitet jer takvih sadržaja gotovo da nema ili još uvijek u školskim udžbenicima nailazimo na stavove o LGBTIQ osobama koji nikako nisu smjeli biti odobreni.

Uz pravobraniteljicu su u uvodnom dijelu govore održali Noah Kraljević, koordinator projekta „Radnopravnost svima!“, Marc Angel, supredsjedatelj LGBTI intergrupe Europskog parlamenta, te Juul van Hoof iz Agencije Europske unije za temeljna prava, dok su panel izlaganja održali/e Anna Shepherd, voditeljica partnerstava ILGA Europe, Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Filip Zoričić, ravnatelj Gimnazije Pula, dr.sc. Jasminka Juretić, koautorica Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu, te predstavnici/e IKEA-e, Udruge poslodavaca u javnom sektoru Sjeverne Nizozemske, Workplace Pride-a iz Nizozemske i Pride Biz-a iz Austrije.

Iz medija:

Metro-portal, 23.3.2021.

Voxfeminae.net, 20.3.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.