Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 18.03.2021.

Pravobraniteljica održala predavanje na Pravnom fakultetu na temu spolnog uznemiravanja

U organizaciji Katedre za radno i socijalno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru on-line znanstveno-stručnog skupa pod nazivom: „Pravna zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja“, Pravobraniteljica je održala danas predavanje na temu: „Praksa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezana uz zaštitu od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja“.

Uz pravobraniteljicu, na stručnom skupu izlagali su prof. dr. sc. Ivana Grgurev s Pravnog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Helga Špadina s Pravnog fakulteta u Osijeku, mr. sc. Iris Gović sa Županijskog suda u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Željko Potočnjak s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pravobraniteljica je u svom izlaganju istaknula statističke pokazatelje iz rada na pritužbama, te glavne trendove kada je u pitanju spolno uznemiravanje koji se ogledaju u značajnom rastu broju slučajeva pritužbi u posljednjih pet godina na ovaj po spolu diskriminatoran prijestup, i to na svim razinama. Kao negativan trend istaknuta je i masovna anonimnost prilikom podnošenja pritužbi koje, između ostalog, ukazuju i na loš zakonodavni okvir, odnosno nedostatnu i nesenzibiliziranu sudsku praksu i neučinkovitu zaštitu žrtava, te slab progon i blago kažnjavanje počinitelja ovih prijestupa.

Pravobraniteljica je na kraju svog izlaganja istaknula nekolicinu primjera konkretnih slučajeva iz rada na pritužbama na spolno uznemiravanje te preporuke za izmjene relevantnog zakonodavstva i propisa, ali i konkretne prijedloge za unaprjeđenje sustava zaštite žrtava i progona počinitelja te nužnost sustavne edukacije i senzibilizacije pravosuđa vezano uz ovu, ali i svaku drugu vrstu rodno utemeljenog nasilja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.