Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 12.03.2021.

Izjava pravobraniteljice o slučajevima osvetničke pornografije

Logo Yammat fm radijaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala je izjavu za Yammat FM u sklopu emisije koja se bavi temom osvetničke pornografije, potaknuto nedavno otkrivenim slučajevima postojanja online grupa u kojima se razmjenjuju fotografije i osobne informacije žena i djevojaka bez njihova pristanka. Pravobraniteljica je napomenula da se radi o djelu koje bi potpadalo pod rodno uvjetovano nasilje te da se u nedostatku nacionalnog zakonodavnog okvira i prakse na njega izravno odnosi Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i Konvencija o kibernetičkom kriminalu. Istaknula je da se navedeno kazneno djelo, iako ne postoji u našem pravnom sustavu, može okarakterizirati kao kazneno djelo spolnog uznemiravanja ili kazneno djelo neovlaštenog slikovnog snimanja, zatim kazneno djelo povrede privatnosti, ako se dijele osobni podaci, ili kazneno djelo neovlaštene uporabe osobnih podataka. Što se tiče prekršaja, radilo bi se o prekršajno kažnjivom djelu spolnog uznemiravanja, prema Zakonu o ravnopravnosti spolova. Konačno, pravobraniteljica će se zalagati da se ova vrsta prijestupa uključi u naše kazneno zakonodavstvo, te je istaknula da će resornom ministarstvu uputiti prijedlog za izmjenom Kaznenog zakona, kojim će se regulirati djela seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i njihove elektroničke oblike. 

Link na emisiju


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.