Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 12.03.2021.

Sudjelovanje na savjetovanju o Nacrtu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Logo e-savjetovanjaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključila se u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje koje je proveo Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Pravobraniteljica je pozdravila donošenje novog Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, smatrajući da će pridonijeti učinkovitijem prepoznavanju i procesuiranju zločina iz mržnje i govora mržnje te boljem praćenju njihove pojavnosti, kao i pojavnosti prekršaja motiviranih mržnjom, te je dostavila prijedloge u cilju poboljšanja teksta Nacrta. 

Iz izvješća o provedenom savjetovanju vidljivo je da su prihvaćeni prijedlozi Pravobraniteljice da se i odnosu na prekršaje kod prikupljanja statističkih podataka mora naznačiti zaštićena osobina koja je prekršajem ugrožena ili povrijeđena te da se riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.