Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 10.03.2021.

Sastanak s dekanicom Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci

Ploča na zgradi Akademije primijenjenih umjetnosti u RijeciPravobraniteljica se odazvala pozivu dekanice Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Letricije Linardić, kako bi na zajedničkom sastanku razmijenile iskustva vezano za zaštitu zaposlenika/ca i studenata/ica u slučajevima spolne diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja na Akademiji. Pravobraniteljica je objasnila svoje nadležnosti i ovlasti, zakonodavni okvir vezan uz sprječavanje i kažnjavanje spolnog uznemiravanja i definicije pojmova uz primjere slučajeva iz prakse te dala konkretne savjete vezane uz procesuiranje prijava i zaštitu žrtava ovog po spolu diskriminatornog ponašanja. Dogovoren je nastavak suradnje između institucije Pravobraniteljice i Akademije održavanjem „on-line“ edukacije namijenjene nastavnom osoblju, vanjskim suradnicima/ama i studentima/cama. Isto tako, dogovorena je daljnja stručna podrška Akademiji u njihovim naporima da prostor ove visoke obrazovne ustanove bude zona nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog nasilja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.