Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 10.03.2021.

Podrška pravobraniteljice inicijativi za ratifikaciju Konvencije o sprječavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada

Logo ILO Međunarodne organizacije radaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova daje podršku pozivu za pokretanjem postupka ratifikacije Konvencije 190. Međunarodne organizacije rada o sprječavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada iz 2019., kojeg su Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata uputili Vladi Republike Hrvatske. Prema Konvenciji, nasilje i uznemiravanje u svijetu rada odnosi se na niz neprihvatljivih oblika ponašanja, postupaka ili prijetnji, bilo pojedinačnih pojava ili ponavljanja, koji imaju za cilj, rezultiraju ili mogu rezultirati fizičkom, psihičkom, seksualnom ili ekonomskom štetom, a uključuje i rodno utemeljeno nasilje i uznemiravanje. Konvencija se odnosi na sve radnice i radnike, bez obzira na njihov ugovorni status, volontere/ke, osobe na obuci, pripravnike/ce i početnike/ce, kao i tražitelje/ice  posla. Konvencija se primjenjuje na sve sektore i sredine: privatne i javne, formalne i neformalne, urbane i ruralne. Nasilje i uznemiravanje protiv kojih štiti Konvencija odnosi se na svijet rada te se može događati na radnom mjestu, u javnim ili privatnim radnim prostorima, mjestu gdje se radnik/ca nalazi a da je u tom trenutku plaćen/a za to, dok koristi stanku, dok putuje na mjesta povezana s poslom, dok poslovno komunicira ili u smještaju kojeg je osigurao poslodavac. 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je kao partnerska institucija početkom ove godine započela s provedbom projekta usmjerenom prevenciji i suzbijanju nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, čiji je nositelj Nezavisni cestarski sindikat, a financira ga Norveški financijski mehanizam. Projekt Towards prevention and elimination of violence and harassment at workplaces in Croatia smjera unaprjeđenju socijalnog dijaloga i suradnje po pitanju prevencije i suzbijanja nasilja i zlostavljanja na radnom mjestu kroz izgradnju novih i poboljšanje postojećih struktura i praksi socijalnog dijaloga, edukaciju socijalnih partnera te jačanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga u područjima zaštite na radu i rodne ravnopravnosti kako bi se uklonilo nasilje i zlostavljanje te unaprijedili uvjeti rada u Hrvatskoj. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.