Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 10.03.2021.

Konferencija za medije u Rijeci povodom presude Europskog suda za ljudska prava

Pravobraniteljica za govornicom na tiskovnoj konferencijiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Centar za participaciju žena u društvenom životu Rijeka organizirali su u Rijeci konferenciju za medije povodom presude Europskog suda za ljudska prava - Jurčić protiv Hrvatske. Radi se o slučaju u kojem je HZZO diskriminirao trudnicu vezano za prava iz osiguranja, a Europski sud za ljudska prava je 4.2.2021. objavio presudu kojom je utvrdio da je podnositeljici povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva te da je bila diskriminirana vezano uz to pravo (čl.1. Protokola br.1. uz Konvenciju zajedno sa čl.14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda). Navedena prava podnositeljici su povrijeđena u odnosu na pravo na  naknadu za vrijeme čuvanja trudnoće kao i porodiljinu i rodiljinu naknadu koju joj je HZZO odbio isplatiti u punom iznosu kao zaposlenoj osobi.Tijekom 2010. gđa Jurčić se pritužila Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova koja je po pritužbi provela ispitni antidiskriminacijski postupak nakon kojeg je Direkciji HZZO-a uputila upozorenje da je HZZO retroaktivnim ukidanjem statusa osigurane osobe temeljem kojeg je pritužiteljici (kao zaposlenoj osobi) bila priznata naknada plaće zbog komplikacija u trudnoći  i rodiljnog dopusta, prekršio zabranu nepovoljnog postupanja temeljem trudnoće (ZORS), koja čini oblik spolne diskriminacije te izdala preporuku da odustane od tumačenja prema kojem žena u postupku in vitro oplodnje, odnosno u stanju rizične trudnoće nije u stanju obavljati bilo koji posao.

Pravobraniteljica se u svojoj odluci pozvala i na praksu Europskog suda pravde (ESP): Predmet Dekker (nepovoljno postupanje temeljem trudnoće je oblik spolne diskriminacije jer takvo postupanje proizvodi  nepovoljne učinke isključivo za žene, svaka odluka kojom je ženi uskraćena neka korist kojoj bi ona imala pristup da nije trudna predstavlja spolnu diskriminaciju – učinci nepovoljnog postupanja temeljem trudnoće pogađaju isključivo žene) te Predmet  Mayr (nepovoljno postupanje temeljem činjenice da žena sudjeluje u postupku in vitro oplodnje predstavlja spolnu diskriminaciju tj. ulazi u doseg Dekker doktrine).

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, predstavila je na konferenciji za medije u Rijeci kronologiju slučaja i svog postupanja u istom. Između ostalog istaknula je da stav HZZO-a, ali i domaćih sudova, da podnositeljica nije bila sposobna zaključiti predmetni ugovor o radu zbog toga što je u tom trenutku mogla znati da je trudna te da za vrijeme trudnoće zbog komplikacija neće moći raditi također predstavlja diskriminaciju trudnica te ih obeshrabruje da traže zaposlenje tijekom trudnoće ili planiranja trudnoće.Sud je upozorio da rodna stereotipizacija koja se dogodila u ovom predmetu  predstavlja ozbiljnu prepreku postizanju stvarne suštinske ravnopravnosti spolova, a što je jedan od glavnih ciljeva država članica Vijeća Europe. Sud je podnositeljici dosudio naknadu za povredu prava u iznosu od 7.500 EUR te iznos od 1.150 EUR na ime troškova postupka.

Iz medija:

HINA, 10.3.2021.

N1TV, 10.3.2021.

HRT, 10.3.2021.

RTL, 10.3.2021. (video)

Radio Rijeka (HRT), 10.3.2021. (+snimka)

tportal.hr, 10.3.2021.

glas-slavonije.hr, 10.3.2021.

Glas Istre, 10.3.2021.

slobodnadalmacija.hr, 10.3.2021.

slobodnadalmacija.hr, 10.3.2021. (2)

Novi list, 11.3.2021.

jutarnji.hr, 10.3.2021.

net.hr, 10.3.2021.

civilno društvo, 10.3.2021.

direktno.hr, 10.3.2021.

total-croatia-news, 10.3.2021.

torpedo.media, 10.3.2021. (video)

dnevnik.hr, 10.3.2021. (video Dnevnik Nova TV)

24sata, 12.3.2021.

Zadarski list, 11.3.2021.

Večernji list, 11.3.2021.

hrvatska-danas.hr, 11.3.2021.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.